Asunnon muutostyöt

Asunnonmuutostöihin on subjektiivinen oikeus niillä vaikeavammaisilla henkilöillä, joiden asuminen omassa kodissaan ei vamman tai sairauden takia olisi muuten mahdollista.

Asunnon muutostöillä tuetaan itsenäistä kotona selviytymistä.

Taloudellisina tukitoimina korvataan päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankinnasta ja asunnon muutostöistä aiheutuvia kustannuksia.

Välineistä, koneista ja laiteista korvataan puolet kohtuulliseksi katsotusta hinnasta.

Sairauden tai vamman vuoksi tehdyt asunnonmuutostyöt korvataan täysimääräisinä.

Asunnon muutostyöt edellyttävät palvelutarpeen arviota.

Ajankohtaista