Asuminen

Värikkäitä muoviaterimia.
Vammaispoliittisten linjausten mukaisesti olemme siirtyneet laitosmaisesta asumisesta kohti kevyempiä ja kodinomaisempia asumisvaihtoehtoja.

Vammaisille henkilöille on tarjolla ryhmäkotiasumista, ja kevyempää tukea tarvitseville asiakkaille järjestetään omia asuntoja osana tavallista asuntokantaa. Kotona asuvilla on tarjolla asumisohjaajien ja ohjaajien tuki sekä muut avohuollon tukipalvelut.

Asumisen yksilölliset ratkaisut ovat osa asiakkaiden henkilökohtaista palvelusuunnitelmaa. Palveluasumisen vaihtoehtoja on tarjolla henkilön omassa kodissa, palvelutalossa tai ryhmäkodissa. Asiakas maksaa vuokran sekä tavalliset elämän ja asumisen kulut. Palveluasumiseen sisältyvä ohjaus/hoito on asiakkaalle maksutonta.

Palveluasumiseen sisältyvät palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Palveluasumisen mahdollistamiseksi asuntoon voidaan tehdä muutostöitä tai hankkia erilaisia laitteita kuten turvapuhelin. Palveluasumiseen kuuluvat myös riittävät palvelut vaikeavammaisen henkilön suoriutumisen turvaamiseksi. Palvelut voidaan järjestää muun muassa henkilökohtaisena apuna, kotihoitona, omaishoidon tuella tai näitä palveluja yhdistämällä.

Asumisvalmennus

Järjestämme asumisvalmennusta vammaispalvelujen asiakkaille heidän tarpeidensa mukaan. Asumisvalmennuksella pyrimme auttamaa nuori aikuisia itsenäistymisessä ja mahdollisessa uuteen kotiin muuttamisessa.

Vammaispalvelun harjoitusasunnot sijaitsevat Itä-Vantaalla Kytötien asumisyksikössä ja Länsi-Vantaalla Martinlaakson asumisyksikön yhteydessä sekä Hämeenkyläntiellä. Asumisvalmennuksen järjestämisestä päätetään osana asiakkaan palvelusuunnitelmaa.

Perhehoito

Pitkäaikaisessa perhehoidossa lapsi, nuori tai aikuinen muuttaa perhekotiin asumaan. Lyhyemmät hoitotarpeet järjestämme perhehoitona, laitoshoitona, ryhmäkodeissa sekä asuntoloissa.

Vammaisten asumispalvelut

Asumispalveluja myönnetään vammaisten asiakasohjausyksikössä. Palvelutarpeen arvioinnin perusteella tehdään palvelupäätös. Vammaisten asiakasohjausyksikkö, PL 2712, 01030 Vantaan kaupunki, sähköposti vammaisneuvonta@vantaa.fi, neuvontapuhelin 09 8392 4682.

Asumispalveluja järjestetään joko kaupungin omissa yksiköissä tai ostopalveluna. Ostopalveluyksikkö toimii palvelujen järjestäjänä. Sieltä saa ohjausta ja neuvontaa vammaisten asumiseen.

Vammaisasumisen neuvonta
erityisasuminen.vampa@vantaa.fi, p. 09 8395 0065.

Vammaisasumisen sosiaalityö
Erityissosiaaliohjaaja, p. 050 303 4434
Sosiaaliohjaaja, p. 043 825 3209

Perhehoito
Vammaisasiainkoordinaattori, p. 050 304 2907

Ajankohtaista