Työntekijänä ja opiskelijana sairaalassa

Vantaan sairaalassa työskentelee yhteensä noin 235 työntekijää. Valtaosa työntekijöistä on hoitotyössä toimivia perus- tai lähihoitajia, sairaanhoitajia ja terapeutteja. Sairaalatyössä on mukana myös eri ammattien opiskelijoita suorittamassa opintoihinsa liittyviä käytännön opintojaksoja. Pääosa harjoittelijoista opiskelee pääkaupunkiseudun oppilaitoksissa. Opiskelijoita voidaan ottaa myös muualta Suomesta ja ulkomailta.

Sairaala toimii opetussairaalana. Lääkäreillä työskentely sairaalassa on hyväksytty erikoislääkärikoulutuksen sairaalapalveluksi yleislääketieteen ja geriatrian erikoisaloille sekä palliatiiviseen erityispätevyyteen.

Vakinaisilta työntekijöiltä vaaditaan alan koulutus erillisten määräysten mukaisesti. Vakinaisen hoitohenkilöstön ja pitkäaikaisten sijaisten työhönotosta vastaavat osastonhoitajat ja ylihoitaja. Ylilääkäri vastaa lääkäreiden työhönotosta. Vapaista työpaikoista ilmoitetaan muun muassa Vantaan kaupungin sivuilla www.vantaarekry.fi ja työvoimahallinnon järjestelmässä www.mol.fi. Laitoshuoltajat rekrytoi Vantti Oy:n siivouspalvelujen palveluesimies. Sijaisina voivat toimia paitsi tutkinnon suorittaneet ammattilaiset myös alan opiskelijat. Opiskelijoilta vaadittavat opinnot on määritelty erikseen. Lyhytaikaisia sijaisuuksia voi kysyä Seuresta seure.fi ja varahenkilöstön osastonhoitajalta, puh. 040 538 8266.

Vantaan kaupunki arvostaa sosiaali- ja terveysalanammattitaitoa ja on sitoutunut kehittämään työntekijöidensä osaamista. Kaupungilla on paljon sisäistä koulutustarjontaa ja mahdollisuus ulkoiseen kouluttautumiseen.

Vantaan kaupungilla on tarjolla työsuhdeasuntoja, joita voi tiedustella Vantaan kaupungin asunto- ja tilavuokrauksesta puh. 09 839 22612 maanantai-torstai klo 9-11, tilakeskus.vuokraus@vantaa.fi. Katriinan sairaalan alueella sijaitsee myös kaupungin päiväkoti ja koulu. Vähintään 2 kk työsuhteessa olevalla henkilöllä on mahdollisuus saada työsuhdematkaseteli.

Hoitohenkilökunnan työhönotto, p. 040 538 8266
Laitoshuoltajien työhönotto, p. 050 3121 753
Lääkäreiden työhönotto, p. 050 3124 464

Vapaaehtoisena sairaalassa

Varsinaisten työntekijöiden ja heidän sijaistensa lisäksi sairaalassa työskentelee avustajia ja vapaaehtoisia. He täydentävät ja tukevat ammattilaisten hoitotyötä. Vapaaehtoistoiminta voi olla hyvin monimuotoista, joko lyhyt- tai pitkäkestoista: esim. yksittäisen potilaan kanssa seurustelua, potilaan avustamista hoito- ja tutkimuskäynneillä sairaalan ulkopuolella, virikehetkien järjestämistä. Vapaaehtoistoiminta voi olla myös sairaalan toimintaa avustavaa, ei potilaisiin liittyvää toimintaa.

Saattohoidon vapaaehtoistoimintaan järjestetään koulutusta ja tukea. Siksi se vaatii pitempiaikaista sitoutumista.

Päiväsairaalan vapaaehtoistoiminta
p. 050 312 1989
vapaaehtoiset.sairaala@vantaa.fi

Sairaalan osastojen vapaaehtoistoiminta
p. 043 825 3257
vapaaehtoiset.sairaala@vantaa.fi

Saattohoidon vapaaehtoistoiminta
p. 050 312 2127
vapaaehtoiset.osasto5@vantaa.fi

Lisää vapaaehtoistoiminnasta Vantaalla

Ajankohtaista