Omaisille ja vierailijoille

Suojelemme kaikki yhdessä iäkkäitä ja perussairaita koronavirustartunnoilta niin, että vierailut vanhustenkeskuksissa ja sairaalassa on tällä hetkellä kielletty. Pidättehän yhteyttä omaisiin ja ystäviin muilla tavoin.

Vierailut ovat tärkeä osa sairaalan potilaan toipumista. On tärkeää, että osallistutte mahdollisimman paljon potilaan hoidon suunnitteluun ja toteutukseen yhteistyössä osaston henkilökunnan kanssa. Henkilökunta opastaa omaisia kaikissa niissä toimissa, jotka edistävät potilaan toimintakykyä. Ulkoileminen, ruokailussa avustaminen ja lukeminen edistävät yleensä potilaiden vointia. Omaiset saavat täytettäväksi kyselylomakkeita, joiden pohjalta kartoitetaan potilaan kunto ja selviytyminen ennen sairaalahoitoa.

Suositeltavaa on, että

  • noudatatte sairaalan yleistä vierailuaikaa; poikkeuksista on aina neuvoteltava hoitajien kanssa
  • noudatatte sairaalan yleistä hygieniaohjetta
  • vierailijat eivät tupakoi sairaalassa
  • tartuntavaaran vuoksi nuhaa, yskää tai muuta tarttuvaa tautia sairastavan - tai henkilön, jonka kotona sairastetaan tarttuvaa tautia - ei tule vierailla sairaalassa. Tällä tavoin ehkäisemme infektioiden leviämistä sairaalassa.

Vierailuajat

Vierailuaika Katriinan sairaalassa on klo 13-19 ja Peijaksessa geriatrisessa akuuttiyksikössä klo 14-18.30. Erityistilanteissa voi läheisen henkilön vierailusta muina aikoina sopia erikseen osastolla hoitajien kanssa.

Tuliaiset

Sopivia tuliaisia ovat lehdet ja kirjat. Kukkien ja ruokatavaroiden tuonnista tulee neuvotella osaston henkilökunnan kanssa, koska kukat voivat aiheuttaa allergiaa tai potilaalla saattaa olla erikoisruokavalio. Ruokia ei voida säilyttää keittiön jääkaapissa infektioriskin vuoksi.

Potilaan vointia koskevat tiedustelut

Potilaan vointia koskeviin tiedusteluihin vastaa omahoitaja ja osaston hoitohenkilöstö. Potilastietoja annetaan potilaan luvalla hänen nimeämälleen henkilölle. Jos potilas ei pysty sairautensa vuoksi tätä lupaa antamaan, potilastietoja annetaan vain lähiomaisille. Sairaalan henkilökunta toivoo, että omaiset sopisivat keskenään, kuka toimii yhteyshenkilönä ja tiedustelee potilaan vointia ja hänen kuntoutukseensa ja kotiuttamiseensa liittyviä asioita.
Hoitavaan lääkäriin saa yhteyden osaston hoitohenkilökunnan kautta. Sairaalan erityistyöntekijöihin saa yhteyden osaston henkilökunnan tai osastoesitteessä olevien yhteystietojen avulla.

Henkilökohtainen posti

Sairaalan potilaille tuleva posti voidaan lähettää potilaan nimellä sairaalan osoitteeseen.

Löytötavarat

Unohtuneita tavaroita voitte tiedustella neuvonnasta tai osaston henkilökunnalta.

Pysäköinti

Pysäköintipaikkoja vierailijoille on rajoitetusti.

Tupakointi – Savuton Vantaa – Savuton sairaala

Vantaan sairaalan toiminnan tavoitteena on tarjota potilaille, henkilökunnalle ja vierailijoille savuton, terveellisempi ja viihtyisämpi hoito-, työ- ja vierailuympäristö.

Tupakointi on sallittu ainoastaan siihen osoitetuilla paikoilla ulkotiloissa ja ehdottomasti kielletty muissa paikoissa. Päihteiden tuominen sairaalaan on ehdottomasti kielletty.

Salassapitovelvollisuus

Sairaalan henkilökuntaa sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus kaikissa terveyttänne ja hoitoanne koskevissa asioissa. Toivottavaa on, että myös potilaat ja omaiset pitäisivät luottamuksellisina tietoonsa tulleet muita potilaita koskevat asiat.

Asiakasmaksut

Asiakasmaksut laskutetaan kuukauden ensimmäisellä viikolla tai potilaan kotiutuessa. Lasku lähetetään potilaan kotiosoitteeseen. Haluttaessa lasku esim. asioidenhoitajalle siitä tulee sopia erikseen Asiakasmaksutiimin kanssa. Sieltä voi tiedustella muitakin laskutukseen liittyviä asioita, esim. maksukatosta.

Vantaan sairaalan asiakasmaksupalvelut hoitaa asiakasmaksutiimin palvelutoimisto, ma-ke klo 12–15, to-pe klo 9–11 ja muina aikoina soittopyyntöihin vastaamalla, p. 043 848 6768. Asiakasmaksutiimin toimisto on asiakkaille avoinna arkisin klo 9–15 osoitteessa Peltolantie 2 D. 2. krs, 01300 Vantaa.

Sosiaalihoitajat

Sairaalapalveluissa työskentelee sosiaalihoitajia, jotka antavat potilaalle ja hänen läheisilleen ohjausta ja neuvontaa sosiaaliturvaan, sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluihin, jatkohoitoon ja oikeusturvaan liittyvissä asioissa sekä avustavat tarvittaessa etuuksien vireillepanossa. Sosiaalihoitajat osallistuvat myös työryhmiin, joissa arvioidaan potilaan hoito- ja kuntoutussuunnitelmaa ja jatkohoitoon liittyviä asioita. Heidät tavoittaa puhelimitse kaupungin tai sairaalan vaihteen kautta. Puhelinasioinnin lisäksi voitte varata ajan henkilökohtaiseen tapaamiseen. Osastojen ilmoitustauluilla on osaston sosiaalityöstä vastaavan työntekijän nimi- ja yhteystiedot.

Sairaalasielunhoito

Sairaalasielunhoito on ihmisen henkistä ja hengellistä auttamista sairauteen ja menetyksiin liittyvissä elämäntilanteissa. Sairaalapappi on potilaita, omaisia ja henkilökuntaa varten. Hän on henkilö, joka pysähtyy, kohtaa, on läsnä ja valmis kuuntelemaan, kun haluat keskustella elämääsi liittyvistä asioista tai mieltäsi askarruttavista kysymyksistä. Hän on käytettävissä, kun toivot puolestasi rukoiltavan tai kun haluat viettää ehtoollista. Tapaamisissa kunnioitetaan kunkin uskonnollista vakaumusta ja elämänkatsomusta uskonnonvapauden pohjalta. Sairaalapastoria sitoo vaitiolovelvollisuus.

Toisinaan potilaan perussairaus ja yleiskunto eivät kohene annetusta hoidosta huolimatta ja joudutaan valmistautumaan lähestyvään kuolemaan. Osaston henkilökunnan kanssa keskustellessanne voitte esittää toiveitanne, joita pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan. Jokaiselle kuolevalle potilaalle pyritään takaamaan arvokas, rauhallinen ja kivuton kuolinhetki.

Sairaalapastori voi olla tukena surun kohdatessa ja kun haluatte sanoa jäähyväiset vainajalle. Sairaalan osastolla tai kappelissa on mahdollisuus pitää saattohartaus. Tieto potilaan kuolemasta ilmoitetaan viipymättä ja henkilökohtaisesti yhdelle lähiomaisista. Puhelun yhteydessä sovitaan jatkotoimenpiteistä vainajan hautaan saattamiseksi. Osastolta saatte myös kirjallisia ohjeita hautajaisvalmisteluihin, joihin omaisten toivotaan ryhtyvän mahdollisimman pian.

Sairaalapastoriin voitte saada yhteyttä sairaalan henkilökunnan välityksellä tai alla olevista puhelinnumeroista.

  • Katriinan sairaala, p. 050 381 8779
  • AKOS-osastot, p. 050 305 5307

Potilasasiamies

Sosiaali- ja terveystoimen potilasasiamieheen saa tarvittaessa yhteyttä numerosta 09 8392 2537.

Palaute

Mikäli teillä on hoitoon tai muuhun sairaalan toimintaan liittyviä toiveita tai kysymyksiä, kääntykää omahoitajan / lääkärin / osastonhoitajan puoleen. Tarvittaessa voitte ottaa yhteyttä myös ylihoitajaan tai johtavaan ylilääkäriin. Halutessanne voitte antaa myös kirjallista palautetta. Osastoilla on palautepostilaatikot, joiden yhteydessä on palautelomakkeita. Palaute käsitellään luottamuksellisesti henkilökunnan yhteisissä kokouksissa. Tarvittaessa otamme teihin palautteen johdosta yhteyttä.

Palautetta voi antaa myös sähköisesti sähköisesti.