Diabeteksen hoito

Huomioithan, että diabetesyksiköistä ei anneta koronaneuvontaa. Jos asiasi koskee koronavirusta, löydät tietoa täältä.

Katso myös Koronavirus ja diabetes (Diabetesliitto)

Huom! Länsi-Vantaan diabetesyksikön puhelinaika on peruttu 14.1 klo 12-13.

Diabetesyksikkö

Yksikössä hoidetaan tyypin 1 diabeetikoita ja tyypin 2 insuliini- ja pistoshoitoisia diabeetikoita

Tyypin 1 diabeetikoiden ja tyypin 2 insuliini- ja pistoshoitoisten diabeetikoiden ajanvaraus diabeteshoitajalta:

  • soita arkisin klo 12–13, p. 09 839 50010

Tablettihoitoisten tyypin 2 diabeetikoiden hoito, seuranta ja ohjaus tapahtuvat oman terveysaseman terveydenhoitajilla ja lääkäreillä:

Silmänpohjakuvaukset

Diabeetikoiden silmänpohjakuvaukset tehdään Tikkurilan terveysasemalla silmänpohjakuvauspisteessä.

Silmänpohjakuvauksia tehdään myös alla mainituissa paikoissa. Potilaat saavat vapaasti valita kuvauspisteen.

Varaa itse aika

Diabeteshoitaja, terveydenhoitaja tai lääkäri tekee lähetteen silmänpohjakuvaukseen ja antaa samassa yhteydessä potilaalle ohjeet kuvauksesta ja ajanvarauksesta.

Diabetespotilas tilaa itse ajan kuvaukseen Maisa –portaalin kautta (rekisteröitymällä maisa.fi tai soittamalla asiakaspalveluun, p. 09 471 80 900.

Lisätietoa saat omalta terveydenhoitajalta tai omalta terveysasemalta.

Lähettävä yksikkö

Kaupungin ulkopuolisten hoitotahojen (työterveyshuolto, yksityinen terveydenhuolto) laatimat silmänpohjalähetteet tulee lähettää postitse:

Koivukylän terveysasema, Itä-Vantaan hoitotarvikejakelu

Karsikkokuja 15, 4 krs, 01360 Vantaa

tai faksilla: 09 839 22637

Ohjeet lähettävälle yksikölle löytyvät HUS:n sivuilta

Silmänpohjakuvauksen seulontasuositus 2015

Silmänpohjakuvauksen kuvauspaikat

Jalkaterapia

Jalkaterapia on keskitetty Koivukylän terveysasemalle jalkaterapian yksikköön, Karsikkokuja 15, 2. krs, A-rappu.

Ajanvaraus:
ma, ti ja pe klo 12–13
p. 09 8392 3063

Jalkaterapia on tarkoitettu vain diabeetikoille ja nivelreumaatikoille, koska näihin sairauksiin liittyy usein vaikeita alaraajaongelmia. Vaikeita alaraajaongelmia ovat:

  • Diabeettinen jalkahaava tai amputaatio
  • Jalkojen ihotunnon puutos ja heikentynyt valtimoverenkierto
  • Jalkojen ihotunnon puutos ja jalkojen virheasennot
  • Nivelreuman aiheuttamat jalkamuutokset

Ensimmäistä käyntiä varten tarvitaan lähete oman alueen diabeteshoitajalta, terveydenhoitajalta tai lääkäriltä.

Diabeetikon jalkaongelmien ennaltaehkäisy

Diabeetikon jalkaongelmien ehkäisyssä ja hoidossa on tärkeintä omatoiminen jalkojen seuranta ja hoito. Jalkojen seulontatutkimus (riskiluokitus) kuuluu diabeetikon vuosittaiseen hoidon seurantaan ja se on hoitopaikan yksi tärkeä tehtävä.
Vantaalla järjestetään diabetekseen sairastuneille ensitietoluentoja, joihin sisältyy jalkaterapeutin luento jalkojen omahoidosta. Kysy jalkaterapeutilta tai oman alueen terveydenhoitajalta lisää.
Katso terveyskirjastosta: Jalkojen omahoito ja Diabeetikon jalkojen omahoito

Tutustu myös

Diabetesliitto: Jalkojen seulontatutkimus: Mihin riskiluokkaan jalkasi kuuluvat?

Käypä hoito -suosituksen potilasversio: Diabeetikon jalkaongelmat

Terveyskirjasto: Diabeteksen jalkaongelmat ja niiden ehkäisy

Terveyskylä: Jalkojen omahoito

Hyvinvointimentorin liikunta-apteekki

Hyvinvointimentorit tarjoavat maksutonta liikuntaneuvontaa, johon voit varata tapaamisajan terveysasemasi hoitajalta tai lääkäriltä. Liikunta-apteekki on sopiva palvelu henkilöille, jotka kaipaavat kertaluonteista tukea liikunnan aloittamiseen tai sen lisäämiseen. Neuvonta on keskustelumuotoista, joka voi sisältää esimerkiksi materiaalin tarjoamista.

Voit myös kysyä vinkkejä liikunnan aloittamiseen tai fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen mentorilta puhelimitse. Soittoaika keskiviikkoisin klo 8.15–9.15 syksyllä 8.9.–15.12.2021 ja keväällä 12.1.–15.6.2022. Hyvinvointimentori Inka Mannoja p. 040 190 7136.

Ajankohtaista