Mikä on Apotti

Apotissa yhdistetään ensimmäistä kertaa maailmassa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot samaan järjestelmään. HUS-kuntien alueella on tällä hetkellä käytössä satoja erilaisia tietojärjestelmiä, jotka eivät kommunikoi keskenään. Järjestelmien sirpaleisuus heikentää potilas- ja asiakasturvallisuutta, sillä asiakas- ja potilastiedot eivät ole ajantasaisesti ammattilaisten käytettävissä eri hoito- tai palvelutilanteissa.

Apotti ei ole mikä tahansa it-hanke, vaan toiminnan muutoshanke. Apotissa on asiakas- ja potilasprosesseja noudattavia työnkulkuja sekä tehtävä- ja tarkistuslistoja, jolloin ammattilaisten muistitaakka vähenee. Apotti-järjestelmä ohjaa hoitohenkilökuntaa esimerkiksi muistuttamalla, jos jokin toimenpide on jäänyt tekemättä. Järjestelmä huomauttaa myös lääkkeiden mahdollisista yhteisvaikutuksista.

Apotin käyttöönotto toteutetaan vaiheistetusti. HUS Peijas otti Apotin ensimmäisenä käyttöön marraskuussa 2018. Vantaan kaupunki otti Apotin käyttöön suurimmassa osassa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita lauantaina 11. toukokuuta 2019. Muissa Vantaan kaupungin palveluissa, kuten suun terveydenhuollossa ja työllisyyspalveluissa Apotti otettiin käyttöön lauantaina 16. marraskuuta 2019. Vammaispalvelut, maahanmuuttajapalvelut, perheoikeudelliset palvelut, päihdepalvelut ja asunnottomien asumispalvelut liittyivät Apotin käyttäjiksi lauantaina 1.2.2020. Apotissa mukana olevat muut kunnat Helsinki, Kauniainen, Kirkkonummi ja Tuusula ottavat Apotin käyttöön vuodesta 2020 lähtien.

Apotti ja tietosuoja

Apotissa Vantaan asiakas- ja potilastiedot ovat samassa järjestelmässä, mutta teknisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot ovat erotettuna toisistaan. Ammattilaisille on Apottiin tehty yksilöidyt käyttövaltuudet, joiden puitteissa he pääsevät tarkastelemaan vain niitä tietoja, joihin heillä on lupa. Lähtökohtaisesti ammattilainen ei näe tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterirajojen yli.

Joissakin palveluissa on asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi välttämätöntä nähdä rajatusti tietoja toisesta rekisteristä. Ammattilaiset saavat kuitenkin katsoa tietoja vain niiden asiakkaiden ja potilaiden osalta, joihin heillä on hoitosuhde sillä hetkellä. Lisäksi ammattilaisella pitää olla asiallinen syy, miksi hän käsittelee asiakas- tai potilastietoja. Kaikista käynneistä asiakas- ja potilastiedoissa jää Apottiin lokitieto.

Vaikuttaako Apotin käyttöönotto palveluihin?

Vantaa turvaa kuntalaistensa palvelujen saatavuuden ja laadun myös Apotin käyttöönoton aikana. Henkilökunnan koulutusten ja järjestelmien välisen tiedonsiirron aikana Vantaalla työskentelee lukuisia sijaisia työntekijöidemme apuna. Uuden järjestelmän käyttöönotto saattaa kuitenkin aiheuttaa jonkin verran muutoksia toimintaamme. Kaikki toiminnan muutokset pyritään kuitenkin tekemään niin, että potilaat saavat tarvitsemansa palvelun. Olemme jo etukäteen pahoillamme, jos palveluihimme tulee tilapäisiä, odottamattomia muutoksia tai viivästymisiä. Tiedotamme näistä sivuilla vantaa.fi/apotti.

Ajankohtaista