Rintamaveteraanien kuntoutus

Sotiemme veteraaneille järjestetään kuntoutusta, jolla voidaan parantaa heidän liikunta- ja toimintakykyään.

Rintamaveteraanien kuntoutukseen voi hakea Suomessa asuva vuosien 1939–1945 sotiin osallistunut veteraani, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus tai rintamatunnus.

Kuntoutuksessa veteraanille tehdään kuntoutustarpeen arviointi ja kuntoutussuunnitelma. Fysio- tai toimintaterapeutti ja lähihoitaja tekevät 1–3 kotikäyntiä veteraanin luokse, ja laativat arviointinsa perusteella kuntoutussuunnitelman yhdessä veteraanin kanssa.

Kuntoutus voi olla

 • Avokuntoutusta
  • Fysioterapiaa ostopalveluna. Kuntoutus järjestetään joko hoitolaitoksessa tai veteraanin kotona.
 • Päiväkuntoutusta
  • 10 päivän kuntoutusjakso Foibessa (2 pv/vko). Jakso sisältää kuljetuksen, ruokailut, yksilö- ja ryhmähoitoja sekä luentoja.
 • Laitoskuntoutusta
  • 10–14 vrk:n pituinen kuntoutusjakso Valtiokonttorin hyväksymissä kuntoutuslaitoksissa.
  • Aviopuoliso voi osallistua kuntoutukseen samanaikaisesti, jos se on veteraanin kuntoutuksen kannalta tarkoituksenmukaista.
  • Veteraani voi esittää toivomuksen haluamastaan kuntoutuspaikasta, mutta toimintakykyluokka rajoittaa kuntoutuspaikan valintaa.
 • Kotikuntoutusta
  • Lähihoitajan kuntouttavat kotikäynnit, joilla pyritään parantamaan veteraanin kotona selviytymistä.
 • Jalkahoitoa
  • 4 x 50€/vuosi
  • Jalkahoitopäätöksen saa soittamalla kuntoutuksen toimistoon.

Kuntoutussuunnitelman perusteella kuntoutus voi olla myös yhdistelmä eri kuntoutusmuodoista. Mikäli veteraanille on laadittu kuntoutussuunnitelma, ei erillisiä lääkärinlausuntoja kuntoutuksen hakemiseksi tarvita. Jos kuntoutussuunnitelmaa ole vielä laadittu, ole yhteydessä veteraanikuntoutukseen (yhteystiedot sivun oikeassa laidassa).

Sotainvalidien ja "Eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä" palvelleiden kuntoutuksesta vastaa Valtiokonttori. Näitä koskevat lääkärinlausunnot lähetetään osoitteella: Valtiokonttori, Sotilasvamma- ja veteraaniasiat, Pl 60, 00054 Valtiokonttori

Ajankohtaista

Twitter