Veteraanikuntoutus ja veteraanipalvelut

Katso kuntoutuspalveluiden ajankohtaiset tiedotteet täältä.

Sotiemme veteraaneille järjestetään kuntoutusta ja erilaisia palveluita, jolla voidaan parantaa heidän liikunta- ja toimintakykyään ja tukea kotona asumista.

Veteraanikuntoutus

Rintamaveteraanien kuntoutukseen voi hakea Suomessa asuva vuosien 1939–1945 sotiin osallistunut veteraani, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus tai rintamatunnus.

Kuntoutuksessa veteraanille tehdään kuntoutustarpeen arviointi ja kuntoutussuunnitelma. Fysio- tai toimintaterapeutti ja lähihoitaja tekevät 1–3 kotikäyntiä veteraanin luokse, ja laativat arviointinsa perusteella kuntoutussuunnitelman yhdessä veteraanin kanssa.

Palvelut

 • Avokuntoutusta
  • Fysioterapiaa ostopalveluna. Kuntoutus järjestetään joko hoitolaitoksessa tai veteraanin kotona.
 • Päiväkuntoutusta
  • 10 päivän kuntoutusjakso Foibessa (2 pv/vko). Jakso sisältää kuljetuksen, ruokailut, yksilö- ja ryhmähoitoja sekä luentoja.
 • Laitoskuntoutusta
  • 10–14 vrk:n pituinen kuntoutusjakso Valtiokonttorin hyväksymissä kuntoutuslaitoksissa.
  • Aviopuoliso voi osallistua kuntoutukseen samanaikaisesti, jos se on veteraanin kuntoutuksen kannalta tarkoituksenmukaista.
  • Veteraani voi esittää toivomuksen haluamastaan kuntoutuspaikasta, mutta toimintakykyluokka rajoittaa kuntoutuspaikan valintaa.
 • Kotikuntoutusta
  • Lähihoitajan kuntouttavat kotikäynnit, joilla pyritään parantamaan veteraanin kotona selviytymistä.
 • Jalkahoitoa
  • 4 x 50€/vuosi
  • Jalkahoitopäätöksen saa soittamalla kuntoutuksen toimistoon.

Kuntoutussuunnitelman perusteella kuntoutus voi olla myös yhdistelmä eri kuntoutusmuodoista. Mikäli veteraanille on laadittu kuntoutussuunnitelma, ei erillisiä lääkärinlausuntoja kuntoutuksen hakemiseksi tarvita. Jos kuntoutussuunnitelmaa ole vielä laadittu, ole yhteydessä veteraanikuntoutukseen (yhteystiedot sivun oikeassa laidassa).

Sotainvalidien ja "Eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä" palvelleiden kuntoutuksesta vastaa Valtiokonttori. Näitä koskevat lääkärinlausunnot lähetetään osoitteella: Valtiokonttori, Sotilasvamma- ja veteraaniasiat, Pl 60, 00054 Valtiokonttori

Veteraanipalvelut

Veteraanien kotona asumista tukevat palvelut

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut perustuvat lakiin rintamaveteraanien kuntoutuksesta (1184/1988) ja asetukseen rintamaveteraanien kuntoutuksesta (1384/1988). Kotona asumista tukeviin palveluihin oikeutetun rintamaveteraanin tulee olla Suomessa asuva vuosien 1939 – 1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani.

Rintamaveteraanien kotona asuvista tukevat palvelut ovat tulleet lakisääteiseksi 1.11.2019 lähtien.

Lakimuutoksen jälkeen rintamaveteraanien ja sotainvalidien kotipalvelut ovat sisällöltään ja laajuudeltaan samanlaiset. Kotona asumista tukevien palveluiden tavoitteena on tukea monipuolisesti rintamaveteraanin kotona selviytymistä.

Vantaalaiset kotona tai palvelutaloissa asuvat sotaveteraanit ovat saaneet maksuttomat kotihoidon palvelut sekä siihen liittyvät tukipalvelut maksuttomina vuodesta 2017. Maksuttomuus koskee nykyään myös tehostetussa palveluasumisessa asuvia sotaveteraaneja.

Kotona asumista tukeviin korvattaviin palveluihin kuuluu:

 • Ateriapalvelut, lounassetelit, ateria-automaatti
 • siivous- ja pyykkipalvelut
 • Pihatyöt, esim. lumen luonti, nurmikon leikkuu
 • Pienet parannustyöt asuntoon: luiskat, tukikaiteet, kynnysten poistot
 • Liikkumista tukevat palvelut: taksisetelit, asioinnit, virkistys
 • Omaishoitajan palkkiot ja muut omaishoidosta aiheutuvat kulut
 • Tuettu kotona kuntoutuminen ja jalkahoito kotona

Hoidontarpeen arviointi

Kotona asumista tukevat palvelut määritellään sosiaalihuoltolain perusteella ja myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Veteraanin tuloja ei selvitetä, vaan palvelun tarve on ratkaiseva.

Tarvekartoituksen ja muuttuneet tarpeet, sekä tukikäynnin kotiin voi pyytää tarpeen mukaan

 • veteraanipalveluista veteraanipalvelut@vantaa.fi
 • numeroista 050 312 4538 ja 050 318 1671.
 • Veteraanikuntoutuksen ja kotona asumista tukevien palveluiden esimiehen tavoittaa numerosta 040 152 9467

Maksuton kotihoito

Mikäli veteraani tarvitsee edellä mainittujen tukipalveluja lisäksi säännöllisempää kotiapua tai kotisairaanhoitoa, hänen asioissaan tulee olla yhteydessä vanhusten asiakasohjausyksikköön. (p. 09 8392 4202, seniorineuvonta@vantaa.fi)

Maksuttoman kotihoidon palvelut perustuvat tehtyyn palvelutarpeen arvioon ja palvelusuunnitelmaan.

Palveluita voi olla esim kotiin tuotavat ateriat, kotihoidon käynnit ja / tai turvapuhelin.

Ajankohtaista