Tapaturmien ennaltaehkäisy

Suomalaisille sattuu vuosittain runsaat miljoona tapaturmaa. Tapaturmat ovat yksi keskeisimmistä kansanterveysongelmistamme ja kolmanneksi yleisin kuolinsyy sekä miehillä että naisilla. Tapaturmia ja onnettomuuksia voidaan kuitenkin estää ja siksi ennaltaehkäisyyn kannattaa kiinnittää huomiota.

Kaksi kolmesta tapaturmasta tapahtuu kotona ja vapaa-ajalla. Oman kodin tapaturmariskit kannattaa kartoittaa, koska pienilläkin keinoilla saadaan parannettua kodin vaaranpaikkoja. Myös kodin lähiympäristö ja mökki ympäristöineen kannattaa käydä läpi. Riskikartoitukseen löytyy erilaisia tarkistuslistoja oheisista linkeistä.

Eniten vammoja aiheutuu liikuntatapaturmista. Näitäkin voidaan ehkäistä muun muassa hankkimalla hyvä lajin perustekniikka ja käyttämällä asianmukaisia välineitä.

Lasten ja vanhusten tapaturmien ennaltaehkäisyyn löytyy myös tarkistuslistoja ja ohjeita. Pienet lapset ovat liikkuvaisia ja uteliaita ja joutuvat helposti vaaratilanteisiin. Vanhuksilla puolestaan ovat yleisiä kaatumiset ja liukastumiset.

Noin puolet työikäisten kuolemaan johtuvista tapaturmista liittyy alkoholiin. Lisäksi erilaisia tapaturmia aiheuttavat esimerkiksi liikenne, myrkytykset, hukkumiset ja sähkölaitteet sekä tiettyyn ympäristöön, kuten työpaikkaan tai kouluun, liittyvät riskitekijät.

Sivun oikeasta laidasta löytyy tietoa tapaturmien ennaltaehkäisystä muualla verkossa.

Ajankohtaista