Muisti

Muistiterveys on osa hyvinvointia

Muistin- ja tiedonkäsittelytaidot ovat edellytys pitkälle työuralle ja itsenäiselle aktiiviselle arjelle. Muistisairaudet koskettavat aina myös läheisiä. Suomessa joka viides työikäinen ja joka kolmas yli 65-vuotias ilmoittaa muistioireista. Suurimmalla osalla heistä ei kuitenkaan ole varsinaista etenevää muistisairautta.

Kiire, stressi, väsymys ja masentuneisuus voivat lisätä keskittymisen ongelmia ja aiheuttaa ohimeneviä muistivaikeuksia. Jos muistioireet kuitenkin pitkittyvät tai lisääntyvät, on syytä selvittää niiden syy ja hakea oireeseen asianmukaista apua.

Kuinka tunnistan muistisairauden?

Muistisairaudet ovat yleisimpiä iäkkäillä ihmisillä, mutta niihin voidaan sairastua jo työiässä. Muistisairauksiin sairastuu vuosittain Suomessa 13 000 ihmistä. Muistioire, muistisairaus ja niihin liittyvät hälytysmerkit tulee tunnistaa mahdollisimman varhain.

Jokapäiväisessä elämässä muistisairaus voi ilmetä esimerkiksi:

 • vaikeutena muistaa, ymmärtää tai löytää oikeita sanoja
 • toistuvina kysymyksinä samasta asiasta
 • kyvyttömyytenä tunnistaa aikaa tai paikkaa
 • vaikeutena selvitä arkipäivän toiminnoissa
 • persoonallisuuden ja käyttäytymisen muutoksina
 • opittujen taitojen ja asioiden pyyhkiytymisenä pois mielestä
 • läheisesi on huolissaan tai huolestut itse muistisi heikkenemisestä
 • lähisukulaisen nimi ei muistu enää mieleen useiden tuntien sisällä
 • avaimet ovat kadoksissa lähes päivittäin
 • silmälasit ja käsilaukku ovat usein kateissa
 • autolla ajaessasi joutuu silloin tällöin miettimään, minne on menossa
 • palaa usein kaupasta ilman sitä tavaraa, jota lähti ostamaan
 • ei pysty luettelemaan, keiden kanssa on tänään puhunut puhelimessa

Huomatessasi kyseisiä muutoksia itsessäsi tai läheisessäsi varaa aika omalle lääkärille.

Miten ennaltaehkäisen muistisairautta?

Muistisairauksien tutkimus on osoittanut, että on mahdollista viivästyttää sairauden puhkeamista. Ennaltaehkäisyssä kiinnitetään huomiota erityisesti aivojen suojaamiseen ja niihin riskitekijöihin jotka liittyvät elintapoihin ja muiden sairauksien hoitoon. Erityisesti keski-iän elämäntapojen on todettu vaikuttavan muistisairauden puhkeamiseen myöhemmällä iällä

Muistisairauksien vaaratekijöitä ovat ylipaino, korkea verenpaine, korkea kolesteroli ja diabetes, joita kaikkia voidaan ehkäistä ja hoitaa tehokkaasti, mikäli ne todetaan varhain. Erityisesti verenpaineen hallinta on tärkeää. Hoitamalla muistisairauksien vaaratekijöitä hoidamme samalla sydän- ja aivoverisuonitautien vaaratekijöitä.

Muistihäiriöpotilaan tutkiminen Vantaalla

Jos huomaat muistioireita itselläsi tai läheiselläsi, kannattaa rohkeasti hakeutua muistitutkimuksiin esimerkiksi omalle terveysasemalle. Terveysasemalla tehdään aluksi perustutkimukset (haastattelu, muistioireen arviointi, muisti- ja toimintakykytestit), jotka tapahtuvat useimmiten ensin omahoitajan ja sitten omalääkärin vastaanotolla.

Jos alkuselvitysten jälkeen lisätutkimukset näyttävät tarpeellisilta, muistioireinen ohjataan muistisairauksien tutkimiseen ja hoitoon erikoistuneelle muistipoliklinikalle lääkärin lähetteellä.

Ajankohtaista