Tietoa sovittelusta

Miten sovitteluun pääsee?

Sovittelua voi ehdottaa

  • rikoksen tai riidan osapuoli
  • huoltaja tai edunvalvoja
  • poliisi tai syyttäjä
  • muu viranomainen

Sovittelualoite tehdään sovittelutoimistoon. Lähisuhdeväkivaltarikoksissa vain poliisi tai syyttäjä saa tehdä sovittelualoitteen. Sovittelutoimiston ammattihenkilöstö selvittää asian soveltuvuuden sovitteluun ja neuvoo kaikissa yksityiskohdissa.

Mitä sovittelussa tapahtuu?

Sovittelutapaamisessa osapuolet kohtaavat toisensa ja etsivät kaikkia tyydyttävää ratkaisua asiaan. Keskustelua ohjaavat puolueettomat sovittelijat.

Soviteltavat asiat ovat tavallisimmin väkivaltarikoksia, omaisuusrikoksia tai erilaisia riita-asioita. Sovittelun seurauksena viranomaiset voivat keskeyttää oikeuskäsittelyn tai sovittelu voidaan ottaa huomioon mahdollista rangaistusta harkittaessa.

Sovittelussa voi olla mukana huoltaja, edunvalvoja ja tulkki. Sovittelussa saa käyttää avustajaa ja tukihenkilöä.