Lähisuhdeväkivallan sovittelu

Lähisuhdeväkivaltatapauksissa sovittelijat tapaavat osapuolet ensin erikseen ja sen jälkeen (eri päivänä) mahdollisesti yhteisessä sovitteluneuvottelussa.

Luottamuksellisissa tapaamisissa keskustellaan tapahtuneesta rikoksesta ja sen seurauksista sekä osapuolten toiveista asian ratkaisemiseksi ja turvallisesta tulevaisuudesta. Sovittelijoilta voi tapaamisissa saada neuvoja muista tarjolla olevista palveluista.

Osapuolet osallistuvat sovitteluun henkilökohtaisesti. Koska sovittelu on vapaaehtoista, sen voi osapuoli halutessaan keskeyttää missä vaiheessa tahansa.

Sovittelun edellytyksiä arvioidaan koko prosessin ajan. Tarvittaessa sovittelutoimisto voi keskeyttää sovittelun missä tahansa prosessin vaiheessa. Sovittelun ei tarvitse johtaa sopimukseen. Tukihenkilön tai avustajan käytöstä sovitaan etukäteen.

Poliisi tekee jutun tutkintavaiheessa ilmoituksen lastensuojeluun, mikäli perheessä on alaikäisiä lapsia.

Sovittelutoiminta tekee yhteistyötä lastensuojelun kanssa (Lastensuojelulaki 417/2007, 25§).

Perheasiain neuvottelukeskusten paikkakuntasi yhteystiedot saat tarvittaessa sovittelunohjaajalta.