Asunnottomuus ja asumisen tuki aikuisten ja perheiden sosiaalipalveluissa

Työikäisten asumisen erityispalvelut eli mielenterveyskuntoutujien vahva tuki ja asunnottomuuden perusteella annettavat palvelut sekä ennalta ehkäisevä asumisen sosiaaliohjaus on keskitetty Asumispalveluiden yksikköön.

Ennaltaehkäisevä asumisen sosiaaliohjaus

Oletko asunnoton?

Asunnottomien sosiaalityö

Asunnottomana vapautuvien vankien sosiaalityö

Asumisen tuen palvelut mielenterveyskuntoutujille

Ennaltaehkäisevä asumisen sosiaaliohjaus

Onko sinulla asumiseen liittyviä ongelmia? Vantaan kaupungin ennaltaehkäisevän asumisen sosiaaliohjauksen tavoitteena on turvata asumisesi jatkuminen nykyisessä asunnossasi. Otathan yhteyttä asumisen ongelmissa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, niin selvitetään yhdessä asioita. Asumistilanteesi selvitetään kokonaisvaltaisesti. Luvallasi asumisen sosiaaliohjaaja voi tehdä yhteistyötä esimerkiksi sosiaalitoimiston ja Kelan kanssa.

Asumisen sosiaaliohjaaja ohjaa ja neuvoo sinua:

 • vuokranmaksusuunnitelman laatimisessa
 • taloudenhallinnassa
 • etuuksien hakemisessa ja
 • ohjaa tarvittaessa muihin palveluihin

Huomioithan, että

Otathan asumisen sosiaaliohjaajiin hyvissä ajoissa yhteyttä, niin selvitetään yhdessä asioita.

 • Länsimäki-Hakunila p. 050 312 1937
 • Tikkurila p. 050 314 5633
 • Korso-Koivukylä p. 050 314 5634
 • Myyrmäki-Martinlaakso p. 050 312 1936

Oletko asunnoton?

Koisorannan palvelukeskuksen päivystys

Jos olet vantaalainen ja jäät äkillisesti asunnottomaksi eikä sinulla ole paikkaa johon voit mennä yöksi, voit soittaa Koisorannan palvelukeskuksen päivystykseen. Koisorannan palvelukeskuksen päivystys sijaitsee Vantaan Viertolassa osoitteessa Koisotie 5. Päivystyksen (24 h) puhelinnumero on 09 839 24398. Sieltä saat neuvoa miten toimia.

Asunnottomien sosiaalityö

Jos olet asunnoton tai olet asumistilanteestasi huolissasi, ota yhteyttä uusien asiakkaiden palveluihin, omaan sosiaalityöntekijääsi, nuorten sosiaalityöhön tai jos olet yli 65-vuotias seniorineuvontaan. Mikäli asumistilanteesi ei ratkea ja asunnottomuus pitkittyy ja tarvitset tukea asumiseesi, voi oma työntekijäsi ohjata sinua myös asunnottomien sosiaalityöhön.

Työskentelyn tavoite asunnottomien sosiaalityössä:

Asiakkaan asunnon saamisen esteet pyritään selvittämään, liennyttämään ja poistamaan ja asiakkaan asunnonhakua ja itsenäistä selviytymistä tuetaan

Asunnottomien sosiaalityön asiakkuus edellyttää:

 • Asiakkaalla on selkeä tuen tarve ja asiakas sitoutuu tukeen

lisäksi

 • Asiakkaan asunnottomuus on pitkittynyt (esim. yli 6kk) ja asiakkaan asunnonsaantia on edistetty muissa palveluissa
 • Asiakkaan asunnon saannin esteet ovat mittavat (luottohäiriöt, vuokravelat, häädöt)
 • Asiakkaan terveydellinen tai sosiaalinen tilanne on muodostumassa kohtuuttomaksi asunnottomuudesta johtuen

Lisätietoa palveluista: asunnottomienpalvelut@vantaa.fi

Asunnottomana vapautuvien vankien sosiaalityö

Vantaalla toimii oma tiimi vankilasta asunnottomana vapautuville. Työskentely alkaa jo vankeusaikana, asiakkuuteen ohjaudutaan aina vankilasta.

Työskentely on elämänmuutokseen tähtäävää suunnitelmallista aikuissosiaalityötä, jonka päätavoitteina ovat pitkäaikaisasunnottomuuden vähentäminen ja uusintarikollisuuden ennaltaehkäiseminen. Asiakkaalle järjestetään hänen palvelutarvettaan vastaavat tukipalvelut joko omana sosiaaliohjauksen palveluna tai ostopalveluna. Tiimissä työskentelee myös oma sosiaalityöntekijä.

Käytännön työskentelyn tavoitteina ovat asiakkaan yhteiskuntaan integroituminen ja sosiaalinen kuntoutuminen. Työmuodossa korostuu myös verkostoyhteistyö. Yhteistyötä tehdään tiiviisti Rikosseuraamuslaitoksen, kunnan omien toimijoiden ja järjestöjen sekä hankkeiden kanssa.

Lisätietoa palveluista: asunnottomienpalvelut@vantaa.fi

Asunnottomien asumispalvelut Vantaalla

Asumisen tukea tarjotaan asiakkaan palveluntarpeen mukaan ja palveluihin ohjaudutaan asunnottomien sosiaalityöntekijöiden kautta.

Asunnottomuuden perusteella annettavat tuetun asumisen palvelut

 • Arvi-asunnot
 • Koisokoti
 • Tähkä
 • Oraskoti
 • Näätäkujan tuetun asumisen yksikkö
 • Pähkinärinteen asumispalveluyksikkö
 • Hajasijoitetut tilapäisasunnot sosiaaliohjauksen tuella
 • Osmankäämintien asunnot sosiaaliohjauksen tuella
 • Ostopalvelut asunnottomille