Asunnottomuus ja asumisen tuki aikuisten ja perheiden sosiaalipalveluissa

Työikäisten asumisen erityispalvelut eli mielenterveyskuntoutujien vahva tuki ja asunnottomuuden perusteella annettavat palvelut sekä ennalta ehkäisevä asumisen sosiaaliohjaus on keskitetty Asumispalveluiden yksikköön.

Ennaltaehkäisevä asumisen sosiaaliohjaus

Oletko asunnoton?

Tukea asumiseen

Asunnottomana vapautuvien vankien sosiaalityö

Asumisen tuen palvelut mielenterveyskuntoutujille

Ennaltaehkäisevä asumisen sosiaaliohjaus

Onko sinulla asumiseen liittyviä ongelmia? Vantaan kaupungin ennaltaehkäisevän asumisen sosiaaliohjauksen tavoitteena on turvata asumisesi jatkuminen nykyisessä asunnossasi. Otathan yhteyttä asumisen ongelmissa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, niin selvitetään yhdessä asioita. Asumistilanteesi selvitetään kokonaisvaltaisesti. Luvallasi asumisen sosiaaliohjaaja voi tehdä yhteistyötä esimerkiksi sosiaalitoimiston ja Kelan kanssa.

Asumisen sosiaaliohjaaja ohjaa ja neuvoo sinua:

 • vuokranmaksusuunnitelman laatimisessa
 • taloudenhallinnassa
 • etuuksien hakemisessa ja
 • ohjaa tarvittaessa muihin palveluihin

Huomioithan, että

Otathan asumisen sosiaaliohjaajiin hyvissä ajoissa yhteyttä, niin selvitetään yhdessä asioita.

 • Länsimäki-Hakunila p. 050 312 1937
 • Tikkurila p. 050 314 5633
 • Korso-Koivukylä p. 050 314 5634
 • Myyrmäki-Martinlaakso p. 050 312 1936

Oletko asunnoton?

Koisorannan palvelukeskuksen päivystys

Jos olet vantaalainen ja jäät äkillisesti asunnottomaksi eikä sinulla ole paikkaa johon voit mennä yöksi, voit soittaa Koisorannan palvelukeskuksen päivystykseen. Koisorannan palvelukeskuksen päivystys sijaitsee Vantaan Viertolassa osoitteessa Koisotie 5. Päivystyksen (24 h) puhelinnumero on 09 839 24398. Sieltä saat neuvoa miten toimia.

Asunnottomuuden ehkäisyhanke

Oletko asunnoton tai tunnetko asunnottoman, joka tarvitsee apua ja tukea? Asunnottomuuden ehkäisyhankkeen työntekijät tekevät työtä asunnottomien ja asunnottomuus uhan alla olevien parissa. Kuljemme rinnalla ja etsimme yhdessä ratkaisuja asumistilanteeseen sekä elämän haasteisiin. Moniammatilliseen tiimiimme kuuluu kolme ohjaajaa, sairaanhoitaja ja kokemusasiantuntija. Jalkautuvan työn tiimin päivystysnumero p. 09 83950052 palvelee ma-pe 9-15. Muina aikoina voit jättää soittopyynnön ja palaamme asiaan.

Tukea asumiseen

Jos olet asunnoton tai olet asumistilanteestasi huolissasi, ota yhteyttä Aikuisten ja nuorten sosiaalipalvelujen neuvontaan: p. 09 8392 3384, ma–pe klo 8.15–16, aikuissosiaalityo@vantaa.fi Jos olet yli 65-vuotias, ikääntyvien hyvinvointia edistävästä toiminnasta ja palveluista saa tietoa p.09 8392 4202, ma–pe klo 9–15, seniorineuvonta@vantaa.fi.

Asumiseen ja asumisen tukeen liittyvät kysymykset ovat kaikessa sosiaalityössä keskeisiä ja suunnitelmallinen työskentely asumisasioissa alkaa ensimmäisestä kontaktista neuvontaan, jatkuu aikuisten ja nuorten sosiaalipalveluissa tehtävästä palvelutarpeen arvioinnissa ja sitä seuraavassa suunnitelmallisessa työskentelyssä.

Mikäli asumistilanteesi ei ratkea ja asunnottomuus pitkittyy ja tarvitset pitkäaikaisesti vahvaa tukea asumiseesi ja olet valmis ottamaan tukea vastaan, voi omatyöntekijäsi ohjata sinua erillisellä lähetteellä asunnottomien sosiaalityöhön.

Asunnottomien sosiaalityö

Asunnottomien sosiaalityö on tarkoitettu henkilöille, joiden asunnottomuus on pitkittynyt, asunnon saannin esteet ja tuen tarpeet ovat suuria. Asunnottomien sosiaalityöhön ohjaudutaan oman sosiaalityön kautta (ks. yhteystiedot yllä).

Asunnottomana vapautuvien vankien sosiaalityö

Vantaalla toimii oma tiimi vankilasta asunnottomana vapautuville. Työskentely alkaa jo vankeusaikana, asiakkuuteen ohjaudutaan aina vankilasta.

Työskentely on elämänmuutokseen tähtäävää suunnitelmallista aikuissosiaalityötä, jonka päätavoitteina ovat pitkäaikaisasunnottomuuden vähentäminen ja uusintarikollisuuden ennaltaehkäiseminen. Asiakkaalle järjestetään hänen palvelutarvettaan vastaavat tukipalvelut joko omana sosiaaliohjauksen palveluna tai ostopalveluna. Tiimissä työskentelee myös oma sosiaalityöntekijä.

Käytännön työskentelyn tavoitteina ovat asiakkaan yhteiskuntaan integroituminen ja sosiaalinen kuntoutuminen. Työmuodossa korostuu myös verkostoyhteistyö. Yhteistyötä tehdään tiiviisti Rikosseuraamuslaitoksen, kunnan omien toimijoiden ja järjestöjen sekä hankkeiden kanssa.

Lisätietoa palveluista: asunnottomienpalvelut@vantaa.fi

Asunnottomien asumispalvelut Vantaalla

Asumisen tukea tarjotaan asiakkaan palveluntarpeen mukaan ja palveluihin ohjaudutaan oman sosiaalityön kautta, ks. yhteystiedot yllä.

Asunnottomuuden perusteella annettavat tuetun asumisen palvelut

 • Arvi-asunnot
 • Koisokoti
 • Tähkä
 • Oraskoti
 • Näätäkujan tuetun asumisen yksikkö
 • Pähkinärinteen asumispalveluyksikkö
 • Hajasijoitetut tilapäisasunnot sosiaaliohjauksen tuella
 • Osmankäämintien asunnot sosiaaliohjauksen tuella
 • Ostopalvelut asunnottomille

Ajankohtaista