Tietoa kasvatuksesta ja opetuksesta

Suomen hallituksen uuden linjauksen mukaan perusopetuslain ja varhaiskasvatuslain mukaiseen opetukseen ja varhaiskasvatukseen palataan 14. toukokuuta alkaen hallitusti ja porrastetusti.

Julkaisemme myös verkkosivuillamme varhaiskasvatukseen, kouluille ja oppilaitoksille jaettua tietoa koronavirukseen liittyen. Ohjeistamme kuitenkin päiväkotilasten huoltajia ensisijaisesti sähköpostitse ja perusopetuksen sekä lukioiden oppilaita ja opiskelijoita sekä huoltajia Wilman kautta.

Ehkäisemme koronaviruksen leviämistä yhdessä

Pyrimme järjestämään palvelut hyvin näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Poikkeusolot vaativat meiltä kaikilta paljon voimia ja vastuullisuutta. On tärkeää, että noudatamme annettuja ohjeita. Ohjeistuksen tavoitteena on välttää lähikontakteja ja näin ehkäistä koronaviruksen leviämistä. Tätä haluamme korostaa myös lapsille ja nuorille. Vapaa-aikanakin valtioneuvoston linjaamia poikkeusolosäädöksiä on noudatettava.

Kaikkien aikuisten tehtävä on varmistaa, että erityisesti lasten ja nuorten turvallisuuden tunne säilyy.

Lue eri yksiköiden toiminnasta alta:

Päiväkodit ovat toiminnassa

Suomen hallituksen linjauksen mukaan perusopetuslain ja varhaiskasvatuslain mukaiseen opetukseen ja varhaiskasvatukseen palataan 14. toukokuuta alkaen hallitusti ja porrastetusti. Varhaiskasvatuksen yksiköt ovat olleet auki tähänkin asti, mutta vahvana suosituksena on ollut hoitaa lapsi kotona. Päiväkotien rajoitukset poistuvat ja lapset voivat palata varhaiskasvatukseen. Terveysviranomaiset ovat todenneet, että lasten on turvallista palata varhaiskasvatukseen. Lue lisää varhaiskasvatukseen palaamisesta sekä riskiryhmiin kuuluvien lasten osallistumisesta varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen.

Katso videolta tartuntatautiylilääkärin terveiset päiväkotilasten vanhemmille

Perusopetuksen oppilaat palaavat lähiopetukseen 14.5. alkaen

Perusopetus ja ohjaus järjestetään Vantaan peruskouluissa pääosin etäopetuksena 18.3.‒13.5.2020. Perusopetuksen ja perusopetuksen lisäopetuksen oppilaat palaavat lähiopetukseen 14.5. alkaen.

Lukio-opetus järjestetään etäopetuksena

Perusopetuksen lisäopetuksen opiskelijat sekä lukioon valmistavan opetuksen (luva) opiskelijat palaavat lähiopetukseen 14.5. alkaen. Muut lukio-opiskelijat jatkavat etäopetuksessa 30.5. saakka.

Kaikissa Vantaan päivälukioissa julistetaan abit ylioppilaiksi lauantaina 30.5. oppilaitoskohtaisesti päätettävällä tavalla. Ylioppilasjuhlat siirtyvät syksyyn. Lue lisää ylioppilasjuhlien siirtymisestä.

Jakson päätösviikko toteutetaan pääosin etänä (vahva suositus). Lähikokeita on mahdollista järjestää pienissä ryhmissä, jos opiskelijan arviointi ei muutoin ole mahdollista. Jos opiskelijoilla on erityisen tuen tarpeita, on tukiopetuksen antaminen lähiopetuksessa mahdollista. Taito- ja taideaineiden opetus on mahdollista järjestää lähiopetuksena, jos opetussuunnitelman tavoitteisiin ei päästä etäopetuksessa.

Variassa palataan lähiopetukseen porrastetusti

Ammattiopisto Variassa palataan lähiopetukseen 14.5. alkaen porrastetusti siten, että ensisijaisesti järjestetään opiskelun etenemisen edellyttämä käytännön opetus ja näytöt sekä erityisryhmien ja erityistä tukea tarvitsevien opetus ja ohjaus.

Valma-opiskelijat palaavat lähiopetukseen 14.5.

Lue lisää Varian sivuilta.

Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa

Koulujen ja oppilaitosten nuorisotyö siirtyy tekemään jalkautuvaa nuorisotyötä sekä diginuorisotyötä verkossa. Lisää tietoa nuorisopalveluiden sivuilla.

Alueellinen nuorisotyö

Nuorisotilat ovat suljettuina 18.3. alkaen. Kaikki nuorisotyöntekijät jatkavat kuitenkin työskentelyä. Pääpaino keskitetään jalkautuvaan nuorisotyöhön, joten nuorisotyö alkaa näkyä kaduilla ja muilla julkisilla paikoilla. Tämän lisäksi tehdään laajamittaista digitaalista nuorisotyötä verkossa eri alustoilla.

Ajankohtaista

Twitter