Vastuullinen myynti ja anniskelu

Pakka-toimintamalli Vantaalla

Oletko nähnyt kaupassa ”Ethän välitä tupakka tai alkoholia alaikäisille”- tarraa? Oletko kuullut kauppojen ostokokeista tai ravintoloiden asiakasarvioinneista?

Jos vastaus on kyllä, olet kuullut Pakasta. Pakka on THL:n toimintamalli alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Mallin tavoitteena on vastuullinen myynti ja anniskelu.

Vantaan Pakka-toimintaan kuuluva esimerkiksi:

 • Kauppojen ostokokeet
  Ostokokeissa selvitetään, tarkistetaanko kaupoissa nuoren henkilön ikä, kun hän ostaa alkoholia ja tupakkatuotteita tai pelaa rahapelejä. Koeostajina toimivat täysi-ikäiset, mutta nuorelta näyttävät opiskelijat.
 • Ravintoloiden asiakasarvioinnit
  Arvioinneissa havainnoidaan, noudatetaanko ravintoloissa vastuullista alkoholijuomien anniskelua, päästetäänkö selvästi päihtyneitä sisälle ravintolaan, tarjoillaanko selvästi päihtyneille ja kysytäänkö nuorilta näyttäviltä henkilöiltä paperit. Lisäksi arvioidaan sitä, kuinka monipuolisesti alkoholittomia juomia on tarjolla ja miten niitä esitellään.
 • Päihdetilannekysely
  Kyselyssä kartoitetaan, miten kuntalaiset kokevat Vantaan päihdetilanteen. Asukkailta kysytään heidän suhtautumistaan alkoholijuomien myyntiin ja mainontaan. Lisäksi kysytään havaintoja nuorten päihteidenkäytöstä sekä päihteiden käytöstä aiheutuvista haitoista. Kysely toteutetaan joka toinen vuosi.
 • Työryhmän, elinkeinon ja viranomaisen kanssa suunnitellaan toimenpiteitä, joiden tavoitteena on alkoholia, tupakkaa ja rahapelejä ohjaavan lainsäädännön toteutuminen ja haittojen minimointi. Vantaan työryhmään kuuluvat edustajat Etelä-Suomen aluehallintovirastosta, Itä-Uudenmaan poliisista, Vantaan ympäristökeskuksesta, Päivittäistavarakauppayhdistys ry:stä, Alkosta, HOK Elannosta, Keskosta, Lidlistä, R-kioskista, Securitaksesta ja Veikkaukselta.

Lisätietoja:
Kati Tervo
erityissosiaaliohjaaja
p. 040 593 9202

Haluatko vaikuttaa oman alueesi anniskelulupiin?

Kun uusia anniskelulupia myönnetään, myös sinulla on mahdollisuus vaikuttaa alueesi lupiin. Kerro huomioita omasta alueestasi Vantaan ehkäisevälle päihdetyölle. Kokoamme näistä yhteisen lausunnon aluehallintovirastolle.
Anniskelulupa voidaan jättää myöntämättä tai sitä voidaan rajoittaa, jos:
 • anniskelulupaa haetaan lasten ja nuorten käyttämien tilojen yhteyteen tai paikkaan, jossa toiminta kohdistuu pääosin lapsiin ja nuoriin
 • luvan epäillään aiheuttavan häiriöitä asuinympäristölle, järjestykselle ja turvallisuudelle tai yhdyskunnan palveluille ja toiminnoille.

Lähetä meille sähköpostia

Kerro huomioita omasta alueestasi:
ept@vantaa.fi.

Lisätietoja:
Saara Rapeli
ehkäisevän päihdetyön koordinaattori
p. 040-7705521

Ajankohtaista