Nuorten vanhemmille

Aikuisen tehtävä on suojata nuorta päihteiden käytöltä. Päihteet vaikuttavat elimistön ja keskushermoston kehittymiseen ja haittaavat nuoren psyykkistä kehitystä.

Päihtynyt nuori on altis onnettomuuksille, väkivallanteoille ja harkitsemattomalle toiminnalle, jota katuvat myöhemmin. Varhain aloitettu päihteiden käyttö altistaa riippuvuuksille ja myöhemmille päihdeongelmille.

Ehkäisevän päihdetyön yksikkö on tuottanut vanhempainoppaan Vinkkejä vanhemmille - Nuoret ja päihteet. Opas on saatavana myös ruotsiksi Tips till föräldrarna - Ungdomar och rusmedel.
Oppaassa annetaan vinkkejä mm. siitä miten puhua päihteistä nuorten kanssa, mistä merkeistä voi havaita nuoren päihteiden käytön ja miten toimia, jos nuori tulee päihtyneenä kotiin

Panosta vuorovaikutussuhteeseen

  • Vietä aikaa lapsesi kanssa, ole kiinnostunut hänen tekemisistään, kuuntele ja keskustele.
  • Keskustele lapsesi kanssa päihteistä, päihteiden käytöstä ja niiden aiheuttamista haitoista jo ennen kokeiluja.
  • Ole valmis keskustelemaan lapsen kanssa myös aikuisten päihteiden käytöstä.
  • Ole johdonmukainen, älä hyväksy alaikäisen päihteiden käyttöä. Nuori tarvitsee selkeät rajat.
  • Älä osta tai tarjoa alkoholia alaikäiselle. Alkoholin ostaminen ja välittäminen alaikäiselle on laissa kiellettyä.
  • Ole tietoinen siitä missä lapsesi viettää vapaa-aikaa ja kenen kanssa. Tutustu lapsesi kavereihin ja heidän vanhempiinsa. Sopikaa vanhempien kesken yhteisistä pelisäännöistä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Eräästä liikkeestä myydään alkoholia alaikäisille. Mihin voin ottaa yhteyttä?

  • Ilmoita Vantaalla havaituista alkoholilain rikkomuksista aluehallintovirastoon, ilkka.ripatti@avi.fi.

Eräästä kioskista myydään savukkeita alaikäisille. Minne voin ilmoittaa asiasta?

  • Ilmoita Vantaalla havaituista tupakkalain rikkomuksista kaupungin ympäristökeskukseen p. 09 8392 3110 ma–pe klo 8.30–11.30 tai ympäristöterveysosastoon ymparistoterveys(at)vantaa.fi.

Olen huolissani erään nuoren päihteidenkäytöstä. Mihin voin ohjata tämän nuoren?

  • Voit ottaa yhteyttä kouluterveydenhoitajaan tai kuraattoriin. Myös vanhempiin on syytä ottaa yhteyttä. Tarvittaessa tehdään lastensuojeluilmoitus. Nuortenkeskus Nuppi auttaa alle 21-vuotiaita ja heidän perheitään päihteisiin liittyvissä asioissa.

Ajankohtaista