Ehkäisevä päihdetyö kouluissa

Kummikoulutoiminta

Ehkäisevän päihdetyön työntekijät ovat yläkoulujen kummeina. Kummit ideoivat koulun kanssa, miten päihdeteemoja käsitellään koulun opetuksessa ja arjessa. Ota yhteyttä: ept@vantaa.fi.

Ideoita aiheiden käsittelyyn oppitunneilla:

Tupakka

Kuka välittää? -interventio
Interventiossa käydään läpi tupakan haittavaikutuksia, riippuvuutta ja tupakan globaaleja ilmiöitä. Interventio on tarkoitettu neljännen luokan oppilaille. Interventio vie aikaa yhden oppitunnin ja vaatii kaksi ohjaajaa.

Alkoholi

Huumeet

Pelaaminen

Riippuvuus

Kiusaaminen

Elämänhallinta

Ajankohtaista