Lapset SIB Vantaa

Pieni lapsi pitää aikuisen sormesta kiinni.

Tiedote 27.8.2021

Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan 17.8.2021 päättänyt muutoksista LapsetSIB Vantaa -ohjelmassa. Sen mukaisesti uusia lapsia/perheitä ei oteta mukaan ohjelmaan 1.9.2021 alkaen. Ohjelmassa jo mukana olevien perheiden osalta ei tule muutoksia.

-

Lapset SIB -ohjelma on uudenlainen keino tukea lapsia ja perheitä vaikuttavasti ja oikea-aikaisesti. Koko ohjelman tavoitteena on vähentää kuntien lastensuojelukustannuksia tai muita korjaavien palveluiden kustannuksia vaikuttavilla, varhaisilla ja ehkäisevillä interventiolla.

Lapset SIB ja vaikuttavuusinvestoiminen on yksi keino ehkäisevien palveluiden rahoitukseen. Ohjelmassa maksetaan tuloksista pelkkien suoritteiden sijaan. Sijoittajilta kerätään varoja SIB -rahastoon, josta rahoitetaan lasten ja nuorten hyvinvointia edistävät hankkeet. Jos SIB -sopimuksessa määritetyt, mitattavat hyvinvointitavoitteet saavutetaan, kunta tai kaupunki säästää yleensä kustannuksia lähtötilanteeseen verrattuna. Tästä säästöstä se palauttaa osan SIB-rahastoon. Julkinen sektori maksaa näin ollen vain saavutetuista tuloksista.

Lapset SIB -ohjelmia on tällä hetkellä Vantaan lisäksi Helsingissä, Hämeenlinnassa, Kemiönsaaressa, Lohjalla ja Vantaalla.

Lapset SIB -ohjelma on Vantaalla

Vantaan palvelujärjestelmä ei pysty vastaamaan neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja perheidensä palvelutarpeisiin.

  • Tuen saamisessa on aukkoja,
  • palveluketju on epäselvä ja
  • ko. lapset ohjautuvat tarpeettomasti lastensuojelun palveluihin.

Em. haasteeseen voidaan etsiä ratkaisuja SIB-hankkeen mahdollistaman laaja-alaisen kehittämistyön avulla.

Vantaan Lapset SIB-ohjelman tavoitteet

Tavoitteena on tehostaa oikea-aikaisia ja tarkoituksenmukaisia palveluja neuropsykiatrisesti oireileville lapsille ja heidän perheilleen. Ennaltaehkäisevällä toiminnalla ohjelma pyrkii vähentämään lastensuojelun asiakkaiksi päätyvien lasten määrää ja siten lastensuojelun kustannuksia.

Käytännössä

Ohjelmaan mukaan tulevalle perheelle tarjotaan SOS Lapsikylän Perhekumppanin tuki. Sen lisäksi perheet saavat sosiaalihuollon asiakkaina palvelutarpeen arvion ja sitä kautta tarvittavia muita palveluja.

Hanke toteutetaan yhteistyönä:


perjantai 27.8.2021