Olosuhdeselvitys

Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa, voivat he pyytää asiaan ratkaisua tuomioistuimelta. Tuomioistuin voi ottaa asian käsittelyyn avioerohakemuksen yhteydessä tai erillisellä hakemuksella. Tuomioistuin ratkaisee asian itsenäisesti ajatellen ensisijaisesti lapsen etua. Ennen ratkaisuaan tuomioistuin voi pyytää asiassa lapsen asuinkunnan sosiaalitoimelta selvityksen vanhempien ja lapsen tilanteesta.

Vantaalla selvityksen tekevät perheoikeudellisten asioiden yksikön sosiaalityöntekijät. Sosiaalityöntekijät laativat selvityksen parityönä. Mikäli toinen vanhemmista asuu muualla kuin Vantaalla, tehdään selvitys yhteistyössä hänen asuinkuntansa sosiaalitoimen kanssa.

Selvitystyöskentelyn tarkoituksena on antaa tuomioistuimelle oikeudenkäyntiaineistoa täydentävää tietoa. Selvitystyöskentelyn aikana sosiaalityöntekijät perehtyvät lapsen ja vanhempien tilanteeseen tapaamalla heitä yhdessä ja erikseen toimistolla ja kotikäynneillä. Lasta tavataan toimistolla ilman vanhempia, mikäli se on mahdollista hänen ikä- ja kehitystasonsa huomioiden. Tarvittaessa sosiaalityöntekijät pyytävät tietoja lapsesta ja vanhemmista eri viranomaisilta, esimerkiksi päiväkodista, koulusta, terveydenhuollosta.