Eroauttaminen

Eroauttamisen sosiaaliohjaus on tarkoitettu eropäätöstä pohtiville ja eronneille vantaalaisille lapsiperheiden vanhemmille, lapsille ja nuorille. Se on lyhytkestoista varhaisen vaiheen tukea, joka mahdollistaa eroon liittyvien asioiden ja tunteiden käsittelyn, joko yhdessä tai erikseen. Eroauttamisen sosiaaliohjaaja auttaa vanhempia ja lapsia löytämään heille sopivia keinoja ja palveluita erosta selviytymiseen.

Työskentelyn tavoitteena on lapsen edun ja näkökulman esiinnostaminen, lapsen suhteen säilyminen molempiin vanhempiin sekä vanhemmuuden ja vanhempien yhteistyön vahvistaminen.

Lapsen omalla tapaamisella hänelle luodaan tila omien ajatusten ja tunteiden kertomiselle.

Eroauttamisen sosiaaliohjaaja voi toimia myös työparina erotyöskentelyn eri vaiheessa perheen riittävän ja toimivan vuorovaikutuksen löytämiseksi.

Tutustu STM:n vanhemmuussuunnitelmaan, joka on tarkoitettu tueksi ja apuvälineeksi eron jälkeiseen vanhemmuuteen. Se auttaa vanhempia keskustelemaan lasten arjen sujumisesta asiallisesti ja rauhassa. Suunnitelman avulla vanhemmat voivat sopia asioiden järjestämisestä ja keskinäisestä työnjaosta niin, että vanhemmat tietävät, mistä ovat vastuussa ja mitä heiltä odotetaan.

Tutustu myös Ensi- ja turvakotienliiton tukiryhmiin.