Äitiyden selvittäminen

Äitiyslain mukaan lapsen äiti on se, joka on synnyttänyt lapsen (2 §). Lapselle voidaan vahvistaa toinen äiti hedelmöityshoitoon suostumisen perusteella (3 §).

Miten äitiys selvitetään?

  • Äitiys voidaan tunnustaa ennen lapsen syntymää äitiysneuvolassa. Tunnustaminen on mahdollista, mikäli hedelmöityshoidosta esitetään hedelmöityshoitoklinikan antama todistus ja suostumus hedelmöityshoitoon on annettu 1.4.2019 jälkeen.
  • Edellytyksenä on, että lapselle ei voida todeta tai vahvistaa isää (siittiöiden luovuttaja ei ole antanut suostumusta isyyden vahvistamiseen).
  • Äitiyslain voimaantulosäännöksen mukaan (54 §) toisen äidin äitiys voidaan vahvistaa hedelmöityshoitosuostumuksen perusteella, kun suostumus hedelmöityshoitoon on annettu lain voimaantulon (1.4.2019) jälkeen. Suostumuksia ei voida täydentää enää sen jälkeen, kun raskaus on jo alkanut.

Hedelmöityshoitotodistus

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on antanut hedelmöityshoitoklinikoille ohjeet todistuksessa tarvittavista tiedoista (STM/1084/2019, pdf 216 kt).

Äitiyden selvittämiseen liittyvät lomakkeet neuvolassa

Lapsen-syntymaa-edeltava-aitiyden-tunnustamisasiakirja-ASAK-01-THL-2019-12-01-fi