Raskaus ja lääkkeet

  • Keskustele lääkehoidosta lääkärin kanssa jo ennen raskaaksi tuloa
  • Neuvottele lääkkeiden tai luontaistuotteiden käytöstä lääkärin kanssa aina ennen käyttöä
  • Älä lopeta krooniseen sairauteen tarkoitettua lääkitystä omatoimisesti
  • Noudata lääkkeiden käyttöohjeita
  • Muuta elintapasi terveellisemmiksi tupakoinnin, alkoholin ja ravinnon suhteen

Vaikka lääkkeiden aiheuttamia haittoja esiintyy suhteellisen harvoin, tulee niiden mahdollisuus ottaa aina huomioon. Kroonisissa sairauksissa raskauden aikainen lääkitys on usein tarpeellinen. On syytä muistaa, että myös lääkkeiden käytön lopettaminen raskaaksi tulon jälkeen voi olla haitallista sikiölle.

Suurin osa lääkeaineista läpäisee istukan. Onkin hyvä turvautua sellaisiin lääkkeisiin, jotka ovat olleet kauan markkinoilla tai joista on paljon kokemusta käytettäessä raskauden ja imetyksen aikana. Uusien lääkeaineiden käyttöä tulisi välttää, koska niiden vaikutusta sikiöön ei ole tutkittu käytännössä.

Sikiövaurioiden syntyminen on todennäköisintä raskauden ensimmäisellä kolmanneksella. Mutta myös tämän jälkeen lääkkeet voivat sikiöön kulkeutuessaan aiheuttaa ongelmia sikiön kasvussa ja kehityksessä. Vaarallista sikiölle ei ole niinkään pieni kerta-annos vaan lääkkeen jatkuva käyttö.

Lääkkeet ja imetys

Imetyksen kautta lapseen kulkeutuvat lääkemäärät ovat usein hyvin pieniä. Imetyksen aikaisessa lääkehoidossa pätee kuitenkin samat periaatteet kuin raskauden aikaisessakin lääkehoidossa. Imetettäessä lääke kannattaa ottaa heti imetyksen jälkeen, jolloin väli lääkkeen oton ja seuraavan imetyksen välillä olisi mahdollisimman suuri. Pidempi tauko myös vähentää äidinmaidossa olevan lääkkeen määrää.