Raskauden aikaiset tutkimukset

Tälle sivulle on koottu erilaisia raskauden aikana tehtäviä tutkimuksia aakkosjärjestyksessä.

Hemoglobiini

Veren hemoglobiinipitoisuus mitataan raskauden aikana vähintään kaksi kertaa raskausviikoilla 8–10, 26–32 ja tarpeen mukaan sekä jälkitarkastuksessa. Näytteeseen riittää tippa verta sormenpäästä. Terveydenhoitaja tutkii näytteen ja tulos saadaan välittömästi. Tulosten perusteella arvioidaan tarvetta raskauden aikaiselle rautalääkitykselle tai jatkotutkimuksille.

Kuppa, HIV ja hepatiitti-B

Verinäytteestä tutkitaan myös raskaana olevan mahdollinen HIV-tartunta, Hepatiitti-B ja kuppavasta-aineet. Mikäli jokin näistä tuloksista on positiivinen, lähetetään raskaana oleva jatkotutkimuksiin.

Lääkärin tutkimukset

Lääkärin tarkastus tehdään raskausviikoilla 16–18 ja 35–36 ja jälkitarkastuksen yhteydessä 5–12 viikkoa synnytyksen jälkeen. Pääsääntöisesti lääkäri tekee tarkastuksen yhteydessä gynekologisen sisätutkimuksen.

Paino

Painon kehitystä seurataan jokaisella neuvolakäynnillä. On tärkeää, että punnitus tapahtuisi koko raskauden ajan samalla puntarilla, ja että vaatetus olisi samankaltainen. Normaalina raskaudenaikaisena painon nousuna pidetään 7–15 kiloa, ajoittuen pääsääntöisesti raskauden viimeiselle kolmannekselle.

Painoarvio

Terveydenhoitaja voi raskauden loppuvaiheessa arvioida vauvan painoa ulkotutkimuksella. Saatu tulos ei ole koskaan täysin tarkka, mutta suuntaa antava.

SF-mitta

Kohdun kasvua seurataan symfyysi-fundusmitalla. Äidin ollessa selinmakuulla polvet koukussa, mitataan mittanauhalla pituus häpyluun yläosasta kohdun korkeimpaan kohtaan.

Sikiön tarjonta

Loppuraskaudessa neuvolassa tutkitaan sikiön tarjoutuva osa. Normaali takaraivotarjonta merkitään korttiin kirjaimilla RT. Sikiön ollessa perätilassa tai poikkitilassa, lähetetään raskaana oleva synnytystapa-arvioon äitiyspoliklinikalle.

Sikiön sydänäänet

Sydänääniä kuunnellaan jokaisella käynnillä. Kuunteluun käytetään doppler-ultraäänilaitetta, jonka avulla myös tulevat vanhemmat kuulevat sydämen sykkeen. Sikiön syketaso on korkea, 120–160 lyöntiä minuutissa. Sikiön sydänääniä kuunnellaan raskausviikosta 13–16 lähtien.

Sokerirasitus

Sokerirasitus tehdään lähes kaikille raskaana oleville raskaudenaikaisen diabeteksen löytämiseksi. Testi tehdään laboratoriossa raskausviikoilla 24–28 tai mahdollisesti aiemmin viikoilla 12–16. Tarkemmat ohjeet saa omalta terveydenhoitajalta.

Synnytystapa-arvio

Raskausviikoilla 35–36 lääkäri tekee arvion synnytystavasta. Tarvittaessa äiti lähetetään äitiyspoliklinikalle tarkempaan arvioon.

Ultraäänitutkimukset

Suurin osa raskaana olevista osallistuu seulontaultraäänitutkimuksiin, joita tehdään raskauden aikana kaksi: varhaisraskauden ultraäänitutkimus ja rakenneultraäänitutkimus.

Lisätietoa seulontaultraäänitutkimuksista HUS:n sivuilta

Verenpaine

Jokaisella neuvolakäynnillä mitataan äidin, ja toisinaan myös isän, verenpaine. Mittaaminen tapahtuu käsivarresta joko digitaalisella- tai elohopeamittarilla.

Veriryhmävasta-aineet

Veriryhmävasta-aineseulonnalla etsitään äidin verestä sikiölle haitallisia veriryhmävasta-aineita. Veriryhmävasta-aineet on tärkeää seuloa jokaisen raskauden yhteydessä, koska immunisaation vaara kasvaa raskauksien ja synnytysten myötä.

Kaikkien äitien veriryhmävasta-aineet seulotaan raskauden alussa 8–12 raskausviikolla. Näytteestä määritetään myös ABO- ja Rh-veriryhmä. Rh-negatiivisten äitien verinäytteet seulotaan vielä raskausviikoilla 22–24 ja 35–36 suuremman immunisoitumisvaaran vuoksi. Lisäksi ne Rh-positiiviset äidit, jotka ovat saaneet verensiirtoja tai joiden lapset ovat saaneet hoitoa keltaisuuden vuoksi, seulotaan uudestaan vielä raskausviikolla 35–36. Nämä näytteet otetaan laboratoriossa.

RhD-negatiivisilta äideiltä tutkitaan sikiön veriryhmä raskausviikoilla 22–26. Jos sikiö osoittautuu Rh-positiviiseksi, äidille annetaan immunisaation estämiseksi Rhophylac-immunoglobuliini. Lisätietoja SPR:n ohjeesta.pdf, 104 kb

Virtsanäyte

Laboratoriossa otettavaa virtsanäytettä varten tulee olla virtsaamatta neljä tuntia.

Virtsan sokeri ja proteiini

Jokaisella neuvolakäynnillä otetaan virtsanäyte. Neuvolassa tutkitaan liuskatestillä virtsan sokeri- ja valkuaisainepitoisuus.