Leikki-ikäisen ravitsemus

Säännölliset ateriat ovat kasvavalle lapselle tärkeämpiä kuin aikuiselle. Säännöllinen ruokailurytmi tuo turvallisuutta lapsen päivään. Nälkä voi olla
syynä lapsen huonotuulisuuteen ja kiukutteluun. Pieneen vatsaan mahtuu kerralla vähän ruokaa. Lapsi onkin aikuista herkempi pitkien ruokailuvälien ja
nälän aiheuttamalle väsymykselle.

Lue lisää