Lapsen silmien suojaus UV-säteilyltä

Suojaa lapsen silmät auringon UV-säteilyltä, koska

  • lapsen silmän mustuaisaukko on suurempi kuin aikuisella, joten lapsen silmään pääsee enemmän valoa
  • lapsen silmän linssi eli mykiö on kirkas ja läpäisee siksi aikuisen silmää paremmin tulevan valon, jolloin valo häikäisee lapsen silmiä enemmän
  • silmän altistuessa runsaalle suoralle auringonvalolle, voi siihen ajan myötä alkaa muodostua muutoksia, runsas uv-säteily edistää mm. harmaakaihin kehittymistä

Miten suojata lapsen silmiä?

Lapsen silmiä voi suojata UV-säteilyltä esimerkiksi pitkälippaisella hatulla tai hyvin istuvilla aurinkolaseilla, jotka peittävät koko silmän ja suojaavat näin myös ylhäältä tulevalta valolta. Silmien suojaaminen on tärkeää, koska pieni lapsi ei ymmärrä välttää suoraan aurinkoa kohta katsomista.

Lumi, jää, vesi ja vaalea hiekka heijastavat auringon valoa, joten näissä olosuhteissa on erityisen tärkeää suojata silmiä, koska silmään kohdistuu suoraan taivaalta tulevan säteilyn lisäksi myös alhaalta heijastuva säteily. On tärkeää muistaa, että aurinkolaseja käytetään lapsilla vain auringon paistaessa, sillä tumma linssi ei tavallisissa oloissa päästä tarpeeksi valoa silmään, jotta lapsen näkö pääsisi kehittymään normaalisti.

Silmälääkäripalvelut Vantaan kaupungilla

Lastenneuvolan näköseulatutkimukset tehdään Vantaalla terveystarkastusohjelman mukaisesti. Tavoitteena on havaita mahdollisimman varhain poikkeamat lapsen silmissä ja ohjata lapsi tarvittaessa tutkimuksiin ja hoitoon.

Neuvola- tai terveyskeskuslääkäri lähettää silmälääkärin tutkimusta tarvitsevat lapset HUS:n Silmäklinikalle seuraavilla kriteereillä:

  • puuttuva punaheijaste
  • silmien rakennevika
  • karsastus
  • lapsen harhaileva katse, puuttuva katsekontakti
  • lähinäön ja kaukonäön poikkeavuus

toim. K.M. Saari, Silmätautioppi, Kandidaattikustannus oy, Gummerus kirjapaino oy, Jyväskylä 2001 (s.206)
Optikon ohjeet, aurinkolasit, Optisen alan tiedotuskeskus, LayoutCumbitum oy, Priimus Paino oy 2005
Paula Kajari, Sairaanhoitaja (AMK) -opiskelija, 2006
Neuvolaikäisen ohjaaminen silmälääkärin tutkimuksiin. Ohje neuvolan henkilöstölle. Vantaan kaupunki 2011.