Laitoshoidon sosiaalityö

Laitoshoidon sosiaalityöntekijät tekevät yhdessä vanhempien ja sijoituspaikan edustajien kanssa asiakassuunnitelman. Perhe saa suunnitelman mukaista tukea ja samalla kuntoutumista seurataan. Lapsen mahdollisuuksia palata kotiin arvioidaan työskentelyn aikana. Laitoshoidon sosiaalityö vastaa perheiden asioista lastensuojelun asiakkaina.