Lapsen asuminen kodin ulkopuolella

Joskus perheen voimavarat ja keinot eivät riitä lapsen tai nuoren kasvun ja kehityksen turvaamiseen. Näissä tilanteissa lapsen hoito ja huolenpito järjestetään oman kodin ulkopuolella. Lapsi tai nuori voidaan sijoittaa joko perheeseen tai lastensuojelulaitokseen. Sosiaalityöntekijä tekee päätöksen sijoituksesta lastensuojelulain perusteella.

Lasten ja nuorten vastaanottotoiminnan yksikkö

Lasten ja nuorten vastaanottotoiminnan yksikköön sijoitetaan 0–17-vuotiaita lapsia ja nuoria. Vastaanottoyksikkö koostuu vastaanottoperheyksiköstä ja neljästä ympärivuorokautisesti päivystävästä osastosta. Vastaanottoyksikön tehtävänä on selvittää ja arvioida lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä kokonaistilannetta sekä tuen ja huostaanoton tarvetta. Lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä tilanne selvitetään moniammatillisena työryhmänä yhteistyössä sosiaalityöntekijöiden kanssa.

Vastaanottoyksikön työskentelyssä käytetään Vantaan yhteistä arviointimallia, jonka viitekehyksenä on BBIC-arviointimalli. Työskentelyn tavoitteena on arvioida lapsen kehityksellisiä tarpeita, kartoittaa lapsen elämässä olevia suojaavia ja riskitekijöitä sekä vanhempien voimavaroja ja tuen tarvetta. Arviointityötä lasten ja nuorten vastaanottotoiminnan ympärivuorokautisilla osastoilla tukevat yksikössä työskentelevät toimintaterapeutti, sairaanhoitaja ja psykologi.

Vastaanottoperheyksikkö

Vastaanottoperheyksikössä lapset ja nuoret ovat sijoitettuna vastaanottoperheisiin. Päätöksen sijoituksesta vastaanottoperheeseen tekee sosiaalityöntekijä. Lapset sijoitetaan pääosin kiireellisen sijoituksen päätöksellä, mutta sijoitukseen voi tulla myös avohuollon tukitoimena. Vastaanottoperheyksikössä työskentelee yksikön vastaava ohjaaja ja yhdeksän sosiaaliohjaajaa.

Lasten vastaanotto-osasto Terhola

Terholaan sijoitetaan lastensuojelullisin perustein pääsääntöisesti alakouluikäisiä vantaalaisia lapsia. Terholassa on kuusi asiakaspaikkaa ja päätöksen sijoituksesta tekee sosiaalityöntekijä. Osastolla työskentelee yksikön vastaava ohjaaja ja kahdeksan sosiaaliohjaajaa.

Arviointiosasto Vaahteramäki

Vaahteramäkeen sijoitetaan lapsia ja nuoria ensisijaisesti avohuollon tukitoimena. Osastolla on seitsemän paikkaa lapsille ja nuorille ja päätöksen sijoituksesta tekee sosiaalityöntekijä. Osastolla työskentelee yksikön vastaava ohjaaja ja kahdeksan sosiaaliohjaajaa.

Nuorten vastaanotto-osastot 1 ja 2

Vastaanotto-osastoille 1 ja 2 sijoitetaan lastensuojelullisin perustein vantaalaisia nuoria. Kummallakin osastolla on seitsemän paikkaa ja päätöksen sijoituksesta tekee sosiaalityöntekijä. Molemmilla osastoilla työskentelee yksikön vastaava ohjaaja ja kahdeksan sosiaaliohjaajaa.

Vastaa asiakaspalautekyselyyn!

Palautekysely lapsille

Palautekysely vanhemmille

Kehitämme lastensuojelun palveluja, ja kokemuksesi palveluistamme on tärkeää. Voit vastata nimettömänä tai halutessasi jättää yhteystietosi. Palautteet käsitellään luottamuksellisesti.

Asiakaspalaute joka koskee:

  • Vastaanottoperheyksikköä
  • Vastaanotto-osasto Terholaa
  • Arviointiosasto Vaahteramäkeä
  • Nuorten vastaanotto-osastoja 1 ja 2