Lähisuhde- ja perheväkivalta

Jos olet kokenut lähisuhdeväkivaltaa, älä jää yksin. On tärkeää puhua väkivallasta ja hakea apua. Sinulla on oikeus väkivallattomaan elämään.

Lähisuhdeväkivalta on väkivaltaa, jonka tekijänä on nykyinen tai entinen kumppani, perheenjäsen, lähisukulainen tai muu läheinen ihminen. Väkivalta voi olla esimerkiksi fyysistä, henkistä, seksuaalisuutta loukkaavaa, taloudellista, digitaalista, kulttuurista tai uskonnollista väkivaltaa. Lähisuhdeväkivaltaa voi olla vaikea tunnistaa, koska se alkaa usein hiljalleen ja hienovaraisesti.

Lähisuhdeväkivalta on erityisen vahingollista, koska sen tekijänä on uhrille läheinen ihminen. Lapselle perheväkivallan näkeminen on yhtä tuhoisaa kuin sen kohteeksi joutuminen. Keskeistä väkivallassa on vallankäyttö, jolla väkivallan tekijä pyrkii kontrolloimaan ja hallitsemaan toista.

Väkivalta on aina väärin ja myös rikos. Mikään tunne tai tilanne, kuten mustasukkaisuus, menettämisen tai hylkäämisen pelko, avioeron tuska, uskottomuus tai seksuaalinen torjunta, ei oikeuta käyttämään väkivaltaa.

Jos sinä tai läheisesi joudut ihmissuhteisiin liittyvän väkivallan uhriksi

Mikäli olet joutunut tai pelkäät itsesi tai perheenjäseniesi joutuvan väkivallan kohteeksi, muista että:

 • Etsi apua. Ota yhteyttä poliisiin, sosiaaliviranomaisiin, rikosuhripäivystykseen, turvakotiin tai muuhun auttavaan tahoon.
 • Usein myös väkivallan tekijää voidaan auttaa.
 • Mieti itsellesi turvasuunnitelma. Ks. turvasuunnitelman pohja (THL)
 • Mikäli tilanne ei vaadi kiireellistä puuttumista, voit kysyä apua sosiaaliviranomaisilta tai kääntyä neuvontaorganisaatioiden puoleen.
 • Älä viivyttele toimia oman ja perheesi turvallisuuden puolesta, sinua voidaan auttaa.

Tälle sivulle on koottu linkkejä, joista voi lukea lisää tietoa väkivallasta, sen ilmenemismuodoista ja seurauksista.

Lähisuhdeväkivallan uhreille apua tarjoavat monet eri kunnalliset palvelut sekä järjestöt, joita on listattu tällä sivulla. Väkivalta ei aina lopu vain uhria auttamalla, myös tekijät tarvitsevat apua. Väkivaltaa käyttäneille suunnattuja palveluja on olemassa ja myös niitä on listattu alla.

Siirry sivulla:

Hae apua
Apua väkivallan tekijöille
Tukea nuorelle
Tietoa väkivallasta

Hae apua

 • Jos tilanne uhkaa henkeä, soita hätänumeroon 112.
 • Ensiapu ja päivystys, p. 116 117 (24 h)
 • Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys, p. 09 8392 4005 (24 h)
 • Nollalinja, p. 080 005 005 (24 h), maksuton auttava puhelin lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille.
 • Vantaan turvakoti, kriisipuhelin p. 040 4555 543 (24 h). Tarjoaa suojaa silloin, kun kotiin jääminen on turvatonta. Turvakotiin voi tulla mihin vuorokauden aikaan tahansa, asuinkunnasta riippumatta. turvakotipalvelu on asiakkaalle maksuton palvelu. Tarvittaessa voit hakeutua myös muulla sijaitseviin turvakoteihin.
 • Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö Koivula, p. 040 773 1063 (arkisin klo 8–16), koivula@vantaanturvakoti.fi.Tarjoamme terapeuttista keskusteluapua ja vertaistukea väkivallan kokijoille, tekijöille ja sille altistuneille, niin aikuisille kuin lapsillekin. Maksuttomia palveluita tarjoavat toimipisteet ovat Koivukylässä ja Louhelassa.
 • Perheneuvola, p. 09-839 23340, perheneuvola.palveluneuvonta@vantaa.fi, palvelee vantaalaisia perheitä, joissa on alle 13-vuotiaita lapsia.
 • Vantaan seurakuntien perheneuvonta, p. 09 830 6330, päivystys ma, ke - pe klo 9 - 11, ti klo 14 – 17. Keskusteluapua parisuhteen, perheen tai oman elämän kysymyksiin.
 • Naisten Linja, p. 0800 02400 (ma–pe 16–20, la–su 12–16), antaa neuvontaa väkivallasta huolestuneille naisille ja tytöille. Nettikirjepalvelu ja chat ti ja to klo 17-19.
 • Monika-Naiset liitto ry, p. 0800 05058 (ma-pe 9-16) väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille ja lapsille. Kriisikeskus Mona palvelee chatissa ti 10-12 (arabia, suomi), ke 10-12 (englanti, suomi), to 10-12 (venäjä, suomi)
 • Turvakoti Mona, p. 045 639 6274 (24h), lähisuhdeväkivaltaa kokeneille tarkoitettu turvakoti, jossa tarjotaan turvallista asumista ja kriisiapua usealla eri kielellä.
 • Rikosuhripäivystys (RIKU), p. 116 006 (ma–ti 13–21 ja ke–pe 17–21) tarjoaa tukea ja neuvontaa rikoksen uhreille, heidän läheisilleen ja todistajille. RIKUchat ma–pe 9–15 ja ma klo 17–19.
 • Seri-tukikeskus seksuaaliväkivallan uhreille, p. 040 701 8446 (24 h) on seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneiden matalankynnyksen tukiyksikkö yli 16-vuotiaille sukupuolesta riippumatta.
 • Raiskauskriisikeskus Tukinainen, p. 0800 97899 (ma-to klo 9-15,
  la-su klo 15-21), kriisiapua seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneille.
 • Nettiturvakodin chat avoinna ma klo 17-19, ti-pe klo 13-15.
 • Suvanto ry, p. 0800 06776 (ti ja to 13–15) auttaa ikääntyneisiin kohdistuvaan kaltoinkohteluun ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvissä kysymyksissä.
 • Valtakunnallinen kriisipuhelin (Suomen Mielenterveysseura)
  p. 09 2525 0111, arkisin klo 09-07, viikonloppuisin ja juhlapyhinä klo 15-07
 • Tukinet (Suomen Mielenterveysseura), netissä toimiva kriisikeskus.
 • Väkivaltaa kokeneet miehet (Miessakit ry)
 • Nicehearts ry, p. 044 572 0069, info@nicehearts.com, tyttö- ja naistoimintaa tuottava yhdistys.

Apua väkivallan tekijöille

Jos käytät tai pelkäät käyttäväsi väkivaltaa, hae apua.

Tukea Nuorelle

Tietoa väkivallasta