Tukihenkilöt ja tukiperheet

Mitä tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta on?

Toiminta on ohjattua vapaaehtoistoimintaa. Lasten/nuorten kehitystä tuetaan tavallisen ihmisen taidoin. Tukihenkilö tapaa lasta 2–4 krt/kk, tukiperheessä lapsi viettää yhden viikonlopun kuukaudessa. Tukijoiden lähiohjaajana on tukihenkilö- ja tukiperhekoordinaattori.

Kenelle tukihenkilö tai tukiperhe?

Tukijan voi saada lapsi/nuori, kun perheen vanhemmuuteen liittyy haasteita. Tukija auttaa lasta, jolla on vaikeuksia koulun käynnissä, kotona, kaverisuhteissa tai harrastusten löytymisessä.

Minkälainen tukihenkilön tai tukiperheen tulee olla?

Tärkeitä ominaisuuksia ovat tavallisuus, aikuisuus ja arkijärki. Tukijan omien asioiden tulee olla kunnossa, niin että hän kykenee tarjoamaan lapselle turvallisen ihmissuhteen. Tukija opastaa arjessa ja antaa aikaa, läsnäoloa ja positiivista palautetta.

Miten tukihenkilöksi tai tukiperheeksi pääsee?

Ottamalla yhteyttä tukihenkilö- ja tukiperhekoordinaattoriin. Haastatteluissa hyväksytyille järjestetään aiheesta peruskurssi. Tukihenkilö/tukiperhesopimus tehdään yleensä 6–12 kuukaudeksi kerrallaan. Tukijoita koskevat salassapitosäädökset.

Saako tukihenkilö tai -perhe koulutusta ja vertaistukea?

Peruskursseja järjestetään lokakuussa ja huhtikuussa. Kurssilla saa tietoa ennaltaehkäisevästä lastensuojelusta, lasten kehityksestä, erityisvaikeuksista ja vanhemmuuteen liittyvistä vaikeuksista. Lisäksi kurssilla mietitään vuorovaikutuksen merkitystä, tukijan roolia ja tukitoiminnan haasteita. Tukijoille järjestetään vertaistapaamisia sekä jatkokoulutusta, vierailukäyntejä ja virkistystä.

Katso myös

tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnan esite