Usein kysytyt kysymykset

 1. Löytyykö perheneuvolan läheltä parkkipaikkoja?
 2. Saako perheneuvolasta palvelua ruotsinkielellä?
 3. Mitä voin tehdä ennen kuin asiakkuuteni perheneuvolassa alkaa?
 4. Mikä on ensitietoaika?
 5. Mitä kerron itsestäni ensitietoajalla?
 6. Mitä ensitietoajalla tehdään ja mitä sitten tapahtuu?
 7. Kuinka kauan kestää, että saan perheneuvolasta perheelleni oman työntekijän?
 8. Kun perheessä on suuri hätä, mitä teen?
 9. Kuinka kauan perheneuvolatyöskentely kestää?
 10. Millaista apua perheneuvolasta saa?
 11. Mitä apua perheeni voi saada perheneuvolasta erotilanteessa?
 12. Olen uusi Vantaalla, miten saan uusittua lapseni adhd-lääkkeen?
 13. Mitä eroa on perheneuvolalla ja erikoissairaanhoidon lastenpsykiatrialla?
 14. Tekeekö perheneuvola yhteistyötä muiden viranomaisten tai tahojen kanssa?
 15. Tavataanko perheneuvolassa aina koko perhettä, vaikka huolena on lapsen tilanne?

1. Löytyykö perheneuvolan läheltä parkkipaikkoja?

Kyllä, maksuttomat parkkipaikat:
Karsikkokuja 15, parkkihalli
Pakkalankuja 5, Leija-rakennuksen edessä ja hiekkakentällä rakennuksen takana

2. Saako perheneuvolasta palvelua ruotsinkielellä?

Voi olla, että ensimmäiseen puheluusi vastataan suomeksi. Perheneuvolassa on ruotsinkielisiä työntekijöitä, joten työskentely onnistuu myös ruotsiksi. Monet työntekijöistä voivat työskennellä englanniksi. Jos yhteistä kieltä ei löydy, tilataan tulkki paikalle.

3. Mitä voin tehdä ennen kuin asiakkuuteni perheneuvolassa alkaa?

Kun olet soittanut palveluneuvontaan, saat ensimmäiset vinkit tilanteesi helpottamiseksi. Kokeile niitä rohkeasti! Jos otat vastaan tarjotun ensitietoajan, saat puhelimessa myös kotitehtävän. Perheneuvolan Youtube-tililtä löytyy perheterapeuttien videot, joista saat käytännön vinkkejä perheesi arkeen. Voit yllättyä, miten pienikin muutos voi saada paljon aikaan. https://www.youtube.com/results?search_query=vantaan+perheneuvola

4. Mikä on ensitietoaika?

Kun olet yhteydessä perheneuvolaan, sinulle tarjotaan mahdollisuus osallistua ensitietoajalle. Ensitietoajalla tapaat kokeneen perheterapeutin ja mahdollisesti muita samankaltaisessa tilanteessa olevia vanhempia. Voit valita itsellesi sopivan ajan. Voit valita myös useamman ensitietoajan samasta tai eri teemasta. Aikoja on neljästä eri teemasta: parisuhde, lapsen tunne-elämä, vanhemmuuden työkalut ja lapsen haastava käytös. Jos et pääse mukaan ensitietoajalle, peru aika ilmoittamalla siitä tekstiviestillä perheterapeutille tai soittamalla palveluneuvontaan.

5. Mitä kerron itsestäni ensitietoajalla?

Voit kertoa itsestäsi ja perheestäsi sen verran kuin haluat. Tilaisuudet muokkautuvat osallistujiensa tarpeiden ja tilanteiden mukaan. Tilaisuudet ovat luottamuksellisia ja voit olla mukana muille osallistujille nimettömänä.

6. Mitä ensitietoajalla tehdään ja mitä sitten tapahtuu?

Perheterapeutti antaa tietoa aiheesta ja virittää keskusteluun. Mukaan saat lisää kotitehtäviä ja materiaalia. Voit myös ilmoittautua muille ensitietoajoille mistä tahansa teemasta (parisuhde, lapsen tunne-elämä, vanhemmuuden työkalut ja lapsen haastava käytös). Perheneuvolasta saat perheellesi oman työntekijän heti kun sellainen vapautuu. Oma työntekijä voi olla sosiaalityöntekijä, psykologi tai perheterapeutti.

7. Kuinka kauan kestää, että saan perheneuvolasta perheelleni oman työntekijän?

Odotusaika vaihtelee, mutta tavoitteemme on, että saat työntekijän mahdollisimman nopeasti. Odotusaika voi olla 1-3 kuukautta riippuen perheneuvolan tilanteesta. Toivomme, että ottaisit yhteyttä perheneuvolaan matalalla kynnyksellä, kuin huolesi ei ole vielä suuri. Mikäli et enää tarvitsekaan tukeamme kun työntekijä soittaa, voitte yhdessä sopia ettei asiakkuutta aloiteta.

8. Kun perheessä on suuri hätä, mitä teen?

Sosiaali- ja kriisipäivystys antaa akuuttia kriisiapua järkyttävissä elämäntilanteissa ympäri vuorokauden. Apua voi hakea asiakas itse, läheinen, ystävä tai viranomainen. Palvelut ovat maksuttomia. P. 09 8392 4005. Virka-aikaan lastensuojelullisissa asioissa voit soittaa heidän päivystykseensä p. 09 839 33337. Jos sinulla on akuutti huoli perheenjäsenen psyykkisestä voinnista, varaa aika terveyskeskuslääkärille tai vie hänet tarvittaessa päivystykseen. Terveysneuvontapuhelin p. 09 8710023 palvelee 24 tuntia vuorokaudessa vuoden kaikkina päivinä.

9. Kuinka kauan perheneuvolatyöskentely kestää?

Teette perheneuvolan työntekijän kanssa yhdessä suunnitelman työskentelystä. Työskentely on aina tavoitteellista. Työskentelyn aikana saatte tehtäviä ja mietittävää, joiden avulla voitte saada muutosta tilanteeseen. Tarvittaessa perheenjäsenillä voi olla perheneuvolassa yksilökäyntejä tai perheen vanhemmat tai lapset osallistuvat perheneuvolan ryhmiin. Siksi perheneuvolan asiakkuuksille ei ole asetettu tarkkaa pituutta.

Perheesi kokemaa hyötyä arvioidaan säännöllisesti. Puolet asiakkuuksistamme kestää alle puoli vuotta. Joskus voi olla, että yksikin käynti riittää. Työskentely vaatii sinulta motivaatiota ja sitoutumista, joka osaltaan vaikuttaa työskentelyn kestoon.

10. Millaista apua perheneuvolasta saa?

Ensimmäisellä tapaamisella mietitte yhdessä työntekijänne kanssa perheenne tilannetta ja voitte esittää toiveita tapaamisjaksoa varten. Työntekijänne kyselee perheen vaiheista ja lapsen kehityksestä saadakseen tarkempaa kuvaa perheestänne. Joskus tilantee kartoittaminen vaatii useamman tapaamiskerran.

Tuo omat näkemyksesi selkeästi esiin tapaamisilla. Työntekijällä on työkokemukseensa ja tutkimustietoon liittyen myös oma näkemyksensä siitä, miten eri tilanteissa on hyvä edetä ja millaiset työmuodot ovat toimivia kyseiseen tilanteeseen.

Tavoitteellinen suunnitelma voi olla tutkimus- tai hoitojakso. Esimerkiksi lapsen psykologisella tutkimuksella saadaan tarkempaa tietoa lapsen tarvitsemista tukimuodoista. Hoidollisilla perhetapaamisilla voidaan esimerkiksi miettiä yhdessä mikä auttaisi riitaisaan vuorovaikutuksen, vaikka sisarusten välillä. Aikuisten tapaamisissa mietitään työkaluja erilaisiin kasvatustilanteisiin tai parisuhdeasioita.

Perheneuvolassa työskentelee psykologeja, sosiaalityöntekijöitä, perheterapeutteja ja lastenpsykiatreja, jotka ovat suuntautuneet lasten ja perheiden kanssa työskentelyyn.

11. Mitä apua perheeni voi saada perheneuvolasta erotilanteessa?

Vanhempien ero on kriisitilanne perheessä ja onkin tavallista, että lapset reagoivat vanhempien eroon. Jos tarvitset ulkopuolista apua, perheneuvolassa tuetaan vanhempia käsittelemään eroa lastensa kanssa sekä järjestetään lapsille suunnattuja eroryhmiä.

Palveluneuvonnasta p. 09 83923340 voit varata itsellesi ajan eron ensiapupisteisiin. Ensiapupisteille voi tulla myös ilman ajanvarausta http://www.vantaa.fi/uutisia/kaikki_uutiset/101/0/140673

Perheneuvola tarjoaa perheasioiden sovittelua silloin kun vanhemmat tarvitsevat apua yhteisymmärryksen löytymiseen lasten asioissa. Useat perheet käyvät perheasioiden sovittelussa ennen lastenvalvojan tapaamista.

Lue pääkaupunkiseudun ajankohtaisista eropalveluista. Sivuilla on myös lasten ja nuorten kysymyksiä erosta, joista voit lukea miten lapsi saattaa kokea eron.

12. Olen uusi Vantaalla, miten saan uusittua lapseni adhd-lääkkeen?

Lapselle voidaan aloittaa lääkehoito silloin kun muista tukimuodoista ei ole saatu riittävästi apua. Lääkityksen aloitusvaiheessa, lääkityksen annosta nostettaessa ja vaihdettaessa lapsen pulssia, verenpainetta ja painoa seurataan tiiviimmin. Vakiintuneemmassa vaiheessa pituuden, painon, verenpaineen ja pulssin seuranta on hyvä tehdä omalla kouluterveydenhoitajalla kahdesti vuodessa. Lääkitysseurannasta ja lääkereseptin uusinnasta Vantaalla vastaavat lapsiin perehtyneet terveyskeskuslääkärit. Vaikka lapsi saisi lääkityksestä hyvän avun ja sivuvaikutuksia ei olisi, tulee lapsen käydä kerran vuodessa lääkitysseurannassa terveyskeskuksessa. Vastaanotolle on hyvä ottaa mukaan terveydenhoitajalla tehtyjen seurantamittauksien tulokset.

13. Mitä eroa on perheneuvolalla ja erikoissairaanhoidon lastenpsykiatrialla?

Vantaan perheneuvolassa työskentelee myös lastenpsykiatreja, jotka auttavat vanhempia vanhemmuudessa ja työskentelevät lasten kanssa erityisesti silloin, kun lapsi oireilee psyykkisesti ja tarvitaan lääkärin arviota. Erikoissairaanhoidon lastenpsykiatria vastaa päivystyksellisestä ja kiireellisestä lastenpsykiatriasta sekä vaativasta lastenpsykiatrisesta diagnostiikasta ja hoidosta ja sekä osastohoidosta.

Lasten mielenterveystalon nettisivuilla on video, joka auttaa lasta ja vanhempia valmistautumaan lastenpsykiatrin tapaamisiin. Suosittelemme, että kaikki perheet katsoisivat yhdessä lasten kanssa videon lastenpsykiatrin työstä:

14. Tekeekö perheneuvola yhteistyötä muiden viranomaisten tai tahojen kanssa?

Kyllä, huoltajan luvalla perheneuvolan työntekijä voi tehdä yhteystyötä esimerkiksi päiväkodin, koulun tai sosiaalitoimen kanssa. Perheneuvolan työntekijällä on salassapitovelvollisuus kaikissa keskusteluissa ja ilman perheen lupaa ei perheneuvolasta voida olla mihinkään tahoon yhteydessä. On kuitenkin tilanteita, jolloin lapsen voinnista syntyy niin suuri huoli, että työntekijän on lain mukaan otettava yhteyttä poliisiin tai lastensuojeluun.

15. Tavataanko perheneuvolassa aina koko perhettä, vaikka huolena on lapsen tilanne?

Tehokkain tuki lapselle on vanhempien ja muiden tärkeiden läheisten kannustus arjen tilanteissa. Tämän vuoksi perheneuvolassa panostetaan vanhempien valmennukseen. Vanhemmat tuntevat lapsensa parhaiten ja osaavat soveltaa perheneuvolassa saadut neuvot lapsen luonteen huomioon ottaen sopivimmalla tavalla perhearkeen ja omaan tapaan olla vanhempana. Lapsen tapaamisiin perheneuvolassa tarvitaan molempien huoltajien lupa. Lapsella voi olla perheneuvolassa myös omia käyntejä silloin kun on yhdessä arvioitu, että lapsi hyötyy yksilötyöstä.

16. Miten valmistella lapsi perheneuvolakäynnille?

Lapselle kannattaa aina kertoa etukäteen perheneuvolakäynnistä. Lapsesta riippuen, sopiva aika voi olla päivää tai kahta ennen perheneuvolaan tuloa. Kannattaa kertoa mihin ollaan menossa ja miksi. Perheneuvolan tapaamistilat ovat kodinomaiset ja tapaamisen aikana lapset saavat myös leikkiä ja olla lapsia.