Tilapäisesti Suomessa oleskelevien oikeus neuvolapalveluihin

Julkisen terveydenhuollon palveluja annetaan pääsääntöisesti henkilöille, joiden kotikunta on Vantaa. Kiireellinen hoito annetaan kuitenkin kaikille sitä tarvitseville asuinpaikasta riippumatta. Kiireellistä hoitoa edellyttäviä tilanteita ovat äkillinen sairastuminen ja tapaturmat.

EU/ETA-maista ja Sveitsistä tulevilla, Suomessa tilapäisesti oleskelevilla henkilöillä, on myös oikeus raskauteen tai synnytykseen liittyvään välttämättömään hoitoon.

Hoito on välttämätöntä, kun:

1. Raskauteen liittyvä uhkaava, epäilty tai todettu komplikaatio tai äkillinen sairaus edellyttää kiireellistä arviointia ja/tai hoitoa.

2. Jos on syy epäillä, että Suomessa tilapäisesti oleskelevan lapsen hyvinvointiin, kasvuun tai kehitykseen on alkanut vaikuttaa sairaus.

  • Lapselle tehdään somaattinen ja tarvittaessa neurologinen tutkimus terveysasemalla, josta käsin järjestetään myös tarvittavat hoitotoimenpiteet Suomessa oleskelun ajaksi.

3. Jos on syy epäillä, että Suomessa tilapäisesti oleskelevan lapsen hyvinvointiin, kasvuun tai kehitykseen on alkanut tai voi vaikuttaa vakava perhetilanne.

  • Lapselle tehdään tarvittaessa somaattinen ja neurologinen tutkimus terveysasemalla. Terveysasemalta järjestetään myös tarvittavat toimenpiteet Suomessa oleskelun ajaksi yhteistyössä lastensuojeluviranomaisten kanssa.

Välttämätön terveysneuvonta on tarpeen antaa neuvolassa asiakassuunnitelman mukaan.

Tarvittaessa terveysasemalta voidaan lähettää neuvolaan esim. raskaana oleva henkilö sikiön sydänäänten kuuntelua varten, tai alle 2-vuotias lapsi pituuden ja painon mittausta varten.

Tilapäisesti Suomessa oleskeleva ulkomaalainen voi saada Suomessa kuitenkin normaalit raskausaikaan liittyvät, tai ikäryhmälle tarkoitetut neuvolatarkastukset ja tarvittavat seurantakäynnit, jos hän on saanut kotimaastaan neuvolatarkastuksiin maksusitoumuksen (E 106, E 109, E 112/S).