Neuvolan perheohjaus

Vanhemmat syöttävät lastaan.

Perheohjaaja tukee perhettä silloin, kun arki ei oikein suju. Perheohjaajan kanssa perhe voi keskustella mieltä painavista asioista ja miettiä yhdessä ratkaisuja pulmatilanteisiin. Unohda turha häpeily – jokainen kaipaa joskus auttavaa kättä!

Neuvolan perheohjaus on suunnattu lasta odottaville vanhemmille ja perheille, joissa on neuvolaikäisiä lapsia.

Perheohjaajaan voit ottaa itse yhteyttä tai terveydenhoitaja tai lääkäri voi ehdottaa perheohjaajan tapaamista.

Ota rohkeasti yhteyttä, kun

  • vauvan odotus tai vauva-arki mietityttää
  • lapsen kasvatukseen ja kehitykseen liittyy kysymyksiä, esim. uniohjaus, päivärytmi, uhmaikä, mustasukkaisuus
  • vanhemmuus kaipaa vahvistusta
  • pari- ja perhesuhteissa on haasteita
  • tunnet itsesi uupuneeksi
  • arki ei syystä tai toisesta suju
  • perhettä on kohdannut kriisi ja kaipaatte ulkopuolista apua
  • toivotte tietoa alueenne lapsiperheiden palvelusta

Perheohjaajan kanssa perhe voi keskustella mieltä painavista asioista ja miettiä yhdessä ratkaisuja pulmatilanteisiin. Tarkoitus on, että perheet saavat tukea erilaisiin elämäntilanteisiin ja pienempiinkin huolenaiheisiin jo varhaisessa vaiheessa.

Neuvolan perheohjausta voit saada koko perheelle, vanhemmille yhteisesti tai yksilöllisesti. Tapaamiset sovitaan yleensä perheen kotiin.

Perheohjaus on luottamuksellista ja maksutonta.

Neuvolan perheohjauksessa on tarjolla myös ryhmämuotoista tukea. Lisätietoa saat perheohjaajilta ja terveydenhoitajilta.

Milloin perheohjauksesta voisi olla hyötyä?

Perheohjaaja voi tukea perhettä jo raskausaikana vauvan odotukseen liittyvissä asioissa. Lapsen synnyttyä saatte perheohjaajilta tukea mm. imetykseen, lapsen uneen, kasvatukseen ja kehitykseen liittyen.

Perheohjaajalta saa tukea myös muuttuvissa elämäntilanteissa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi uusperheen haasteet, perhesuhteiden kriisiytyminen, erotilanteet tai vanhemman toimintakyvyn alentuminen.

Perheohjaaja tuntee myös alueen muut toimijat ja voi ohjata tarpeen tullen muun tuen piiriin.