Omaishoito

Ikääntyneen, pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön kotona hoitamista varten voidaan myöntää omaishoidon tukea. Tukeen kuuluu hoitajalle maksettava hoitopalkkio sekä palveluita, joilla turvataan hoitajalle myös vapaa-aikaa hoitotyöstä. Rahallinen tuki on hoitajalle verotettavaa ja osalle myös eläketurvaan oikeuttavaa tuloa. Omaishoidon tuki myönnetään palvelutarpeen selvittämisen perusteella ja siitä tehdään päätös.

Vapaapäivien järjestämistä varten hoitaja voi saada palvelusetelin, jolla voi ostaa hoidettavalleen sijaishoitajan kotiin tai hoitoa yksityisessä hoitopaikassa. Päätöksen tuen myöntämisestä tekee palveluohjaaja.

Lisätietoja omaishoidon tuesta saa seniorineuvonnasta.

Omaishoidon tuen asiakkuuksien hoito ja lisätietoja: seniorineuvonta@vantaa.fi

Ikääntyneiden omaishoitoperheiden ja muistisairaiden omaishoitoperheiden asiat hoidetaan seniorineuvonnassa. Hakeminen tapahtuu pyytämällä seniorineuvonnasta palvelutarpeen arviointi puhelimitse 09 8392 4202 (ma−pe klo 9−15) tai sähköpostitse .

Vammaisten omaishoitoperheiden sekä lasten ja aikuisten omaishoitoperheiden asiat hoidetaan vammaispalveluissa. Lue lisää vammaispalvelujen sivuilta.

Ajankohtaista

Twitter