Kotihoito

Koronavirus leviää yhä pääkaupunkiseudulla. Koronaviruksen tartuntariskiä on mahdollista vähentää muutamilla yksikertaisilla toimenpiteillä, 22.1.2021.

Muistilista vierailuiden varalle läheiselle

 • Jos mahdollista, pidä ensisijaisesti yhteyttä läheiseesi esimerkiksi puhelimitse, videopuheluin tai tapaa läheistäsi ulkona.
 • Älä vieraile iäkkäiden ja muiden riskiryhmiin kuuluvien luona, jos sinulla on vähäisiäkin koronavirukseen viittavia oireita. Koronavirukselle tyypillisiä oireita ovat muun muassa. kuume, kurkkukipu, yskä, päänsärky, haju- tai makuaistin häiriöt, nuha, lihaskivut, hengenahdistus, väsymys, pahoinvointi ja ripuli.

Kun vierailet läheisesi kotona

 • Vältä kättelyä ja halaamista sekä muita lähikontakteja, jotka eivät ole tarpeellisia läheisesi avustamisen tai hoidon vuoksi.
 • Huolehdi mahdollisuuksien mukaan riittävästä turvavälistä. Turvavälin on hyvä olla noin kaksi metriä.
 • Pidä vierailut mahdollisimman lyhyinä. Esimerkiksi tervehtimiskäynnin keston olisi hyvä olla vain noin 15 minuuttia.
 • Käytä kasvomaskia tai suu-nenäsuojusta koko vierailun ajan.
 • Huolehdi käsihygieniasta ennen ja jälkeen vierailun ja kun olet kosketellut esimerkiksi ovenkahvoja. Pese kädet saippualla tai käytä käsihuuhdetta. Käytä vieraillessasi käsien kuivaamiseen joko kertakäyttöisiä paperipyyhkeitä tai omaa pyyhettä.

Tiedote koronarokotuksista kotihoidon asiakkaille ja läheisille, 10.2.2021. Lisätietoa koronarokotuksista vantaa.fi/koronarokotukset

Vantaan kotihoito tukee itsenäistä elämää kotona

Vantaan kaupungin kotihoito tukee henkilöitä, jotka eivät arkielämässä pärjää omassa kodissaan itsenäisesti, omaisten tai muiden palvelujen avulla. Kotihoitoa voidaan järjestää tarvittaessa kaikkina viikonpäivinä. Myös suunnitellut yökäynnit ovat mahdollisia. Kotihoidon palveluja saa sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymien arviointiperusteiden mukaisesti.

Kotihoito on maksullista palvelua. Mikäli asiakas saa säännöllisesti kotihoidon palvelua, asiakasmaksu määritellään asiakkaan ja hänen kanssaan yhteistaloudessa asuvien perheenjäsenten lukumäärän ja yhteenlaskettujen bruttotulojen sekä tarvittavien palvelutuntien määrän perusteella. Kun kotihoidon palveluiden tarve on tilapäistä, kotihoidon käynneistä veloitetaan kiinteä käyntimaksu. Lue lisää asiakasmaksuista.

Kotihoidon palvelujen hakeminen

Kotihoidon palveluja haetaan ottamalla yhteyttä Seniorineuvontaan. Kotikäynnillä arvioidaan palvelujen tarve yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa. Asiakkaalle tehdään yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa sovitaan palveluista. Suunnitelmassa huomioidaan myös mahdolliset yksityiset palvelut, vapaaehtoistoiminta sekä lähipiirin osallistumismahdollisuudet.

Kotihoidon palvelut

 • kotona selviytymisen tukeminen, ohjaus ja neuvonta
 • asiakkaan omatoimisuuden ja toimintakyvyn tukeminen
 • ravitsemuksesta huolehtiminen
 • henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen
 • lääkehoito hoitavan lääkärin ohjeen mukaisesti
 • sairaanhoidolliset toimenpiteet ja seurannat
 • laboratorionäytteiden ottaminen, jos asiakas ei itse pääse laboratorioon terveydellisistä syistä

Kotihoidon tarve sairaalasta kotiutumisen jälkeen

Akuutti arviointi- ja kotikuntoutusyksikkö huolehtii tukea tarvitsevien kuntalaisten sairaalakotiutuksista, jos kotiutuvalla ei jo ennestään ole kotiin tuotavia palveluja. Erona tavalliselle kotihoidolle on hoidontarpeen lyhytkestoisuus. Asiakkaan palvelutarvetta kartoitetaan arviointijaksolla. Tavoitteena on palvelun nopea ja joustava tarjoaminen kaikkina viikonpäivinä. Yksikköön kuuluu akuutti arviointitiimi sekä kotikuntoutustiimi. Sairaalan osastot voivat ottaa kotihoidon aloitukseen liittyen yhteyttä puh. 040 849 3444.

Kotihoitoa tukevat palvelut

Asiakkaalle voidaan järjestää myös erilaisia tukipalveluja. Niitä ovat ateria-, turva-, kauppa- ja siivouspalvelu. Näiden palvelujen saamiselle on omat arviointiperusteet.

Kotihoitoa voidaan tukea myös antamalla asiakkaalle maksuttomia hoitovälineitä ja -tarvikkeita. Niillä voidaan helpottaa pitkäaikaisten sairauksien aiheuttamia hoitokustannuksia ja edistää kotona tapahtuvaa hoitoa.

Vanhukset, vammaiset ja pitkäaikaissairaat voivat saada myös muita kotona selviytymistä helpottavia palveluja. Niitä voivat olla esimerkiksi hoitotarvikkeet ja apuvälineet, kuljetuspalvelu, omaishoidon tuki ja sosiaalityön palvelut.

Uusien asiakkaiden palvelutarpeen arviointia koskevat pyynnöt

Seniorineuvonta, p. 09 8392 4202, ma−pe klo 9−15
seniorineuvonta@vantaa.fi

Ajankohtaista

Käsi tietokonehiiren päällä.

Sähköinen asiointi

Verkossa voit mm. varata aikoja, uusia eReseptin, katsella potilastietojasi tai vaikkapa tilata ilmaisen klamydia- ja tippuritestin!

Huolehdi hyvinvoinnistasi!

Katso vinkit oman terveytesi hoitoon Itsehoito-sivuilta.