Tukea kotona asumiseen

Tukea kotona asumiseen.

Kuntouttava päivätoiminta suunnataan kotona asuville vantaalaisille, joiden fyysinen, psyykkinen ja kognitiivinen sekä sosiaalinen toimintakyky on alentunut tai vaarassa alentua.

Sairaalasta kotiutuville asiakkaille voidaan tehdä kotiutumisen yhteydessä korjauspalveluna asuntoon muutostöitä, kuten tukikahvojen asentaminen tai kynnysten poisto. Asiakas maksaa muutostöistä pienen omavastuuosuuden.

Kaupungin kotihoito tukee asukkaita, jotka eivät arkielämässä pärjää omassa kodissaan itsenäisesti, omaisten tai muiden palvelujen avulla. Kotihoito tukee omassa kodissa asumista neuvonnan, ohjauksen, hoidon sekä kuntoutuksen avulla.

Ikääntyneen, pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön kotona hoitamista varten voidaan myöntää omaishoidon tukea.

Perhehoito on hoidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan asiakkaan kotona. Perhehoito on kodinomainen vaihtoehto myös omaishoitajan vapaapäivien toteuttamistapana.

Annamme omaishoitajalle tukea jaksamiseen ja kuntoutamme hänen läheistään moniammatillisen tiimin voimin lyhytaikaishoidossa.

Hyvän tekeminen lisääntyy Vantaalla

Myönteinen ErityisKohtelu (MEK) – kuulostaako hyvältä. Kyseessä on Vantaalla parhaillaan toteutuva toimintaohjelma, jossa hyvän tekemistä suunnataan eniten tarvitseville. Yksi tällainen ryhmä on yksinäiset, eri tavoin haavoittuvassa asemassa olevat ikäihmiset. MEK Kiinnekohtia projektissa etsitään ja löydetään erityistä tukea tarvitsevia ikäihmisiä. Projektin vierellä kulkemisen jaksolla ikäihmistä tuetaan oman näköisen elämän rakentamisessa. Keskusteluissa sukelletaan vaikeuksien ytimeen ja pohditaan, millaisia ratkaisuja on löydettävissä.

Kuuntele podcastin jaksoja Spotifysta

Ajankohtaista

Käsi tietokonehiiren päällä.

Sähköinen asiointi

Verkossa voit mm. varata aikoja, uusia eReseptin, katsella potilastietojasi tai vaikkapa tilata ilmaisen klamydia- ja tippuritestin!

Huolehdi hyvinvoinnistasi!

Katso vinkit oman terveytesi hoitoon Itsehoito-sivuilta.


Seniorineuvonta

Neuvontaa ja palveluohjausta saa soittamalla numeroon 09 8392 4202 (ma–pe klo 9–15)