Hoivakodit

Erityisasumisen asiakkaan läheiskirje 12.5.2021, pdf

Arman Alizad kameraryhmineen vieraili Vantaan Simonkylän vanhustenkeskuksessa. Tutustu myös Vantaalla tehtävään vanhustyön kulttuurin muutokseen!

Kodinomainen asuminen, hoiva ja huolenpito ovat ikäihmiselle tärkeitä asioita. Erityisasumisen hoivakodeissa järjestään erilaisia asumisen ja hoivan vaihtoehtoja ikääntyneille, jotka eivät enää pärjää itsenäisesti kotona tai palvelutalossa.

Kun ikääntyneen elämäntilanne muuttuu, arvioidaan hänen yksilöllinen tilanne ja palvelujen tarve. Asumisen ja hoivan muutos suunnitellaan aina yhdessä asiakkaan ja omaisten sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaisten kanssa.

Vantaan kaupunki tuottaa itse vain osan iäkkäiden Erityisasumisesta. Osa palveluista ostetaan yksityisiltä palvelujen tarjoajilta. Vantaalla on käytössä pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen palveluseteli sekä omaishoitajan vapaan aikaisen lyhytaikaisen tehostetun palveluasumisen palveluseteli.

Lue lisää palveluseteleistä.

Vantaalla toimii tällä hetkellä viisi kaupungin omaa pitkäaikaishoivaa tarjoavaa vanhustenkeskusta:

  • Simonkylän vanhustenkeskus
  • Myyrinkoti ja Myyrmäen vanhustenkeskus
  • Korson vanhustenkeskus
  • Malminiityn asumis- ja toimintakeskus
  • Myyrmäen vanhustenkeskus.

Hoivakodeissa työskentelee asumispalvelujen esimies, sairaanhoitajia, lähihoitajia sekä laitoshuoltajia (tulossa myös hoiva-avustajia). Lisäksi hoitoon osallistuu lääkäri, joka käy hoivakodissa kahden kuukauden välein sekä tarvittaessa. Meillä asukkaiden kokonaisvaltaiseen hyvinvoinnin edistämiseen osallistuvat myös elämys- ja harrastetoiminnanohjaaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, kuntohoitaja sekä sairaalapastori. Lisäksi erilaisissa avustavissa tehtävissä ja asukkaiden elämänmakuisen arjen ja juhlan mahdollistajina työskentelee erilaisia tukityöllistettyjä. Hoivakodeissa suorittaa säännöllisesti käytännön harjoittelujaksoja myös lähi- ja sairaanhoitajaopiskelijat. He toimivat hoivakodin henkilökunnan ohjauksessa.

Toteutamme pitkäaikaisyksiköissä tiimityön mallia, jossa työskennellään tiimivastaavan johdolla hyvän hoidon ja toimintakyvyn tukemisen kehittämiseksi. Jokaiselle asukkaallemme on nimetty omahoitaja. Asukkaat hoidetaan toimintakykyä ylläpitävän ja kuntouttavan hoitotyön periaatteita noudattaen. Asukkaat osallistuvat arjen aktiviteetteihin ja hoivakodin toimintaan omien voimavarojensa mukaisesti.

Tuemme asukkaidemme toimintakykyä suunnittelemalla yhdessä asukkaan, omaisten ja moniammatillisen työryhmän kanssa yksilöllistä hoitoa, jossa on huomioitu mm. asukkaan jokapäiväinen liikkuminen, kuntoutus, ulkoilu ja harrastetoiminta.

Erityisasumisen tehostetun palveluasumisen palvelukuvaus

Hoivakodeissamme toimii myös vapaaehtoisia ja uudet vapaaehtoiset ovat aina tervetulleita!

Tehostetun palveluasumisen pitkäaikaisyksiköt:

Simonkylän vanhustenkeskus

Osoite: Simontie 5B, 01300 Vantaa

Simonkylän vanhustenkeskuksessa toimii kaksi 22 paikkaista tehostetun palveluasumisen pitkäaikaisyksikköä sekä lyhytaikaishoidon yksikkö. Lisäksi vanhustenkeskuksessa järjestetään kotona asumisen tueksi kuntouttavaa päivätoimintaa.

Kartta ja esteettömyystiedot

Simonkylän hoivakoti 2

Asukasasiat: Vuorovastaava p. 050 3122028, A-tiimi p.040-5830891, B-tiimi p.040-1853562
Asumispalvelujen esimies p. 050 310 5472

Simonkylän hoivakoti 3

Asukasasiat: Vuorovastaava p. 043 8250980, A-tiimi p. 043 8250970, B-tiimi p. 043 8250972
Asumispalvelujen esimies p. 050 310 5472

Simonkylän lyhytaikaisyksikkö 1

Kuntoutujien asiat: p. 043 8250979
Asumispalvelujen esimies p. 040 589 2872

Vapaaehtoiset Simonkylän vanhustenkeskuksessa

Simonkylässä toimii säännöllisesti myös vapaaehtoistyöntekijöitä avustamassa asukkaita ulkoilussa, pitämässä lauluhetkiä ja toteuttamassa muuta asukkaiden virkkeellisyyteen liittyvää toimintaa. Meillä toimii myös saattohoidon vapaaehtoisia. Vapaaehtoisten työ on asukkaillemme korvaamattoman tärkeää – ja tekijöilleen hyvin antavaa! Jos innostuit vapaaehtoisuudesta, ota yhteyttä toiminnanohjaajaan, p. 050 318 1661.

Myyrinkoti

Osoite: Ruukkukuja 5, 01600 Vantaa

Myyrinkodissa on 23 paikkainen hoivakoti. Hoivakodin lisäksi Myyrinkodissa on päivätoimintayksiköt vammaisille ja ikääntyneille sekä kuntoutuspalveluja (toiminta- ja fysioterapia). Lähiaikoina Myyrinkodin 4. kerrokseen muuttaa Koivukoti ja lisäksi avautuu seitsemän paikkainen vammaisten lasten tilapäisyksikkö.
Kartta ja esteettömyystiedot

Myyrinkodin Hoivakoti 3

Asukasasiat: p. 040 1858 571
Asumispalvelujen esimies p. 050 312 2032

Myyrinkodin Ystävät

Huom: Myyrinkodin ystävien järjestämä kahvihetki on toistaiseksi tauolla.

Myyrinkodin vapaaehtoiset eli Myyrinkodin ystävät kokoontuvat kahvihetkelle
Myyrinkiin joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 13. Toimintaan voi tulla mukaan kuka tahansa, tällä hetkellä ystäviä on yli 140. Ystävät järjestävät iltavahtimestari- ja muun vapaaehtoistoiminnan lisäksi esimerkiksi retkiä jäsenilleen.

Myyrmäen vanhustenkeskus

Vuorovastaava 1 ja 2 krs, 040 709 6713
Asumispalveluiden esimies 040 829 0280

Vuorovastaava 3 krs, 040 549 9891
Asumispalvelujen esimies 040 190 3127

Vuorovastaava 4 krs, 040 146 3815
Asumispalvelujen esimies 040 847 3180

Vuorovastaava 5 krs, 040 146 5294
Asumispalvelujen esimies 040 667 9250

Vuorovastaava 6 krs, 040 146 7652
Asumispalvelujen esimies 040 824 9294

Korson vanhustenkeskus

Osoite: Metsotie 23, 01450 Vantaa

Korson vanhustenkeskuksen 1. kerroksessa toimii 43 paikkainen Korson kuntoutus- ja arviointiyksikkö. Tällä hetkellä Korso 1:llä on myös pitkäaikaista tehostettua asumispalvelua.

Korson kuntoutus- ja arviointiyksikkö

Kuntoutujien asiat: p. 043 8250981
Asumispalvelujen esimies p. 050 318 1571

Korson vanhustenkeskuksen 2. kerroksessa toimii 50 paikkainen Hoivakoti 2, joka tarjoaa pitkäaikaista tehostettua palveluasumista.

Kartta

Korson hoivakoti 2

Asukasasiat: p. 043 8250975, 043 8250976
Asumispalvelujen esimies p. 050 312 1827

Malminiityn asumis- ja toimintakeskus

Osoite: Uusiniityntie 3, 01350 Vantaa
Kartta

Malminiityn asumis- ja toimintakeskus on toteutettu uudella konseptilla yhteistyössä vammaispalvelujen kanssa. Malminiityssä on kaksi pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen hoivakotia sekä vammaisten palvelukeskus, joka järjestää asiakkaille päivä- ja työtoimintaa.

Malminniityn hoivakoti 1

Asukasasiat: p. 040 8496262
Asumispalvelujen esimies p. 050 312 4828

Malminniityn hoivakoti 2

Asukasasiat: p. 040 8497797
Asiakaspalvelujen esimies p. 050 312 4827

Vapaaehtoiset Malminiityssä

Malminiityssä toimii säännöllisesti myös vapaaehtoistyöntekijöitä avustamassa asukkaita ulkoilussa, pitämässä lauluhetkiä ja toteuttamassa muuta asukkaiden virkkeellisyyteen liittyvää toimintaa. Meillä toimii myös saattohoidon vapaaehtoisia. Vapaaehtoisten työ on asukkaillemme korvaamattoman tärkeää – ja tekijöilleen hyvin antavaa! Jos innostuit vapaaehtoisuudesta, ota yhteyttä toiminnanohjaajaan, p. 050 318 1661.

Arman kylässä