Myyr Yorkin Sporttikorttelit

Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu

Myyrmäen urheilupuiston tuntumaan on etsitty kilpailulla suunnitelmaa, joka toisi alueelle uutta, monipuolista asumista aktiiviseen elämäntapaan kannustavalla otteella. Kilpailualueella sijaitsee käyttöikänsä päähän tulleita kerrostaloja, jotka puretaan.

1.6.-22.9.2021 järjestettyyn suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailuun saapui kahdeksan ehdotusta. Kyseessä oli avoin kilpailu, joka oli suunnattu rakennuttajille ja rakentajille suunnitteluryhmineen.

Arviointiryhmä valitsi yksimielisesti voittajaksi Hartela Etelä-Suomi Oy:n kilpailuehdotuksen ”SYKE”. Voittajan arkkitehtisuunnittelusta on vastannut JKMM Arkkitehdit Oy. Mukana moniammatillisessa työryhmässä myös Vesitaito Oy, WSP Finland Oy, Maisema-arkkitehtitoimisto Kokoma sekä Green Building Partners Oy.

Kilpailuun saapuneita ehdotuksia palkintolautakunta luonnehti kaikkiaan hyvin valmistelluiksi, monin tavoin suunnittelutehtävää ratkaisseiksi. Kunniamaininnat päätettiin antaa ehdotuksille ”PODIUM” (Työryhmä: YIT Suomi Oy, MUUAN Oy, Nomaiji maisema-arkkitehdit Oy, Sitowise Oy, Granlund Oy) ja ”Sportteli” (Työryhmä: Fira Oy, Niam Oy, Arkkitehtipalvelu Oy, A-insinöörit Civil Oy, FCG Finnish Consultin Group Oy).

Kilpailun tarkoitus

Kilpailun tavoitteena oli löytää Sporttikortteleiden alueelle suunnitelma kaavoituksen lähtökohdaksi. Tavoitteena on suunnitella alueelle kaupunkikuvaltaan laadukas asuinalue ja -ympäristö, joka kannustaa asukkaita aktiiviseen ja liikunnalliseen elämäntapaan. Alueen asumistehokkuutta haluttiin nostaa ja saada alueelle monipuolisesti asuntoja

Kilpailutehtävän tausta

VAV-konserni ja HOAS ovat alueen suurimmat maanomistajat. VAV-konsernin ja HOAS:in talot ovat tulleet teknisen käyttöikänsä loppupäähän ja ne on päätetty purkaa uuden asuntorakentamisen tieltä.

Kilpailualue

Kilpailualue rajautuu Vaskivuorentien eteläpuolelle ja Raappavuorentien kulmaukseen. Kaupunki omistaa kilpailualueella katuosuudet sekä kilpailussa mukana olevan osuuden Kivikauden puistoalueesta.

Kilpailun tavoitteet

Myyr Yorkin Sporttikorttelit -kilpailun tavoitteena on löytää arkkitehtonisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen ja toteutuskelpoinen suunnitelma Myyrmäen keskustan ja urheilupuiston läheisyydessä sijaitsevalle kilpailualueelle. Kilpailuehdotuksen halutaan yhdistävän luontevasti monipuolinen asuntotuotanto virikkeelliseen ja viihtyisään asuinkortteliympäristöön joka samalla korostetusti edistäisi monimuotoista liikunnallisuutta. Suunnittelun lähtökohtana on alueella sijaitsevien VAV konsernin ja HOAS:in rakennusten purkaminen. Kilpailuun osallistuvissa ehdotuksissa tulee ottaa huomioon suunnittelualue kokonaisuutena. Kilpailualueen liittyminen lähiympäristöön tulee myös huomioida suunnittelussa.

Kilpailun järjestäjät

Vantaan kaupunki järjesti kilpailun yhteistyössä VAV-konsernin ja Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:n (HOAS) kanssa suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun Myyrmäessä.

Saapuneet ehdotukset

Kilpailuun saapui yhteensä kahdeksan kilpailuohjelman mukaisesti toimitettua ehdotusta.

”Kokonaisuutena ehdotukset ovat hyvin ja monin tavoin ratkaisseet suunnittelutehtävää. Pyrkimys Myyrmäen kehittämiseen paremmaksi paikaksi asua ja elää monipuolisesti on luettavissa kaikista kilpailutöistä”.

Voittaja:

Syke

Kunniamaininnat:

Podium

Sportteli

Muut kilpailuehdotukset:

Kannustus

Kotikenttä

Kaikki voittaa

Move York

Syke b

Asikirjat

Arvostelupöytäkirja

Kilpailuohjelma

Medialle

Lehdistötiedote

Ilmakuva kaakosta

Havainnekuvat:

Kivikirveenkuja

Meripihkatori

Raappavuorentie

Lisätiedot:

Vantaan kaupunki: kilpailusihteeri, asemakaava-arkkitehti Anders Hedman, anders.hedman@vantaa.fi, p. 050 302 9167

VAV-konserni: toimitusjohtaja Teija Ojankoski teija.ojankoski@vav.fi, p. 040 528 1262.

Helsingin opiskelija-asuntosäätiö Hoas: hankepäällikkö Anneli Keränen anneli.keranen@hoas.fi, p. 040 195 8339.

Ajankohtaista