Pientaloalueiden kehittäminen

Kaupungin yhteinen tavoite

Kaupungin tavoitteena on tulevina vuosina kasvaa täydennysrakentamisen kautta, mikä tarkoittaa pientaloalueilla mm. tiivistämistä. Myös kaupungin omaa pientalotonttituotantoa tullaan lisäämään. Rakennusvalvonta on aktiivisesti mukana vanhojen pientaloalueiden kehitystyössä ja tavoittelee merkittävää lisäystä pientalolupien määrään tulevaisuudessa.

Täydennysrakentamisessa on etuja

Täydennysrakentaminen lisää pientalojen saatavuutta ja edistää alueiden palvelujen säilymistä. Kunnan talouden kannalta on myös järkevää, että tiivistetään alueita, joilla infrastruktuuri on valmiina. Täydennysrakentaminen ja pienet asunnot mahdollistavat myös usean sukupolven pihapiirien syntymisen tai opiskelijoiden asumisen pientaloalueella. Vaihteleva ja riittävä asukaspohja puolestaan ylläpitää joukkoliikennettä sekä päiväkotien ja koulujen toimintaa.

Täydentyvät pientaloalueet

Rakennusoikeuden vähäisyyden vuoksi monilta alueilta on haettu poikkeamisluvilla lisärakennusoikeutta. Toisaalta taas monilla pientaloalueilla on hyödyntämätöntä rakennusmaavarantoa.

Osallistaminen ja 3D-mallinnus tärkeässä roolissa

Osallistaminen ja markkinointi on tärkeä osa täydennysrakentamiseen liittyvää työtä, jotta rakennusprojekteja lähtee käyntiin. Pientaloalueilla kartoitetaan kiinnostusta täydennysrakentamiseen, ja alueiden asukkaita osallistetaan aktiivisesti. Tiedotustilaisuuksien avulla pyritään tavoittamaan tonttien myymiseen tai jakamiseen ryhtyviä maanomistajia, sekä rakentamisesta kiinnostuneita talotehtaita ja rakentajia.

3D-mallien avulla voidaan tarkastella tonttikohtaisesti täydennysrakentamisen mahdollisuuksia eri vaihtoehdoilla.

Ajankohtaista