Tontin karttakuva

Koivuhaantien tontti 9

Kaupunki kilpailuttaa yritystontin korttelissa 68105 Koivuhaan kaupunginosassa. Tontti vuokrataan toimitilan rakennuttajalle, joilla on kaupungin arvion mukaan riittävät resurssit toteuttaa rakennushanke. Vuokra-aika on 20 vuotta. Kilpailun voittaja sitoutuu noudattamaan tontin asemakaavamääräyksiä, sekä kaupungin päättämiä teollisuustonttien luovutushetkellä voimassa olevia luovutusehtoja.

Alueelle saa rakentaa ympäristöä häiritsemättömiä tuotanto- ja varastorakennuksia, toimisto– ja liikerakennuksia sekä niiden yhdistelmiä. Liiketiloja saadaan toteuttaa enintään 10 % sallitusta rakennusoikeudesta.

Tontti on tarkoitettu yritysten toimitilojen rakentamiseen ja se luovutetaan lähtökohtaisesti kaavan mukaiseen toimintaan. Kaikki halukkaat toimijat voivat osallistua tonttihakuun. Kilpailutontille voi rakentaa yhden tai useamman yrityksen toimitilat. Alueelle toivotaan sijoittuvan, erilaisia suunnittelu-, palvelu- sekä tuotantoyrityksiä. Rakentaja saa myydä tai vuokrata kohteen tilat sen jälkeen, kun sopimuksen mukainen rakentamisvelvoite on täytetty. Tonttia ei ole mahdollista jakaa.

Koivuhaan alue tarjoaa loistavan sijoittumispaikan monimuotoiselle yritystoiminnalle. Hyvien liikenneyhteyksien ansiosta alueen saavutettavuus on erinomainen. Yritysalueen toimintaa tukevat lähialueen palvelut.

Vantaan kaupunki rakentaa kilpailualueen, kadut sekä vesihuolto järjestelmän käyttökuntoon vuoden 2020 syksyyn mennessä.

Hakupyyntöön vastataan hakuilmoituksen ohjeiden mukaan.

Hakuilmoitus Koivuhaantie

Tonttikartta Koivuhaantie