Osallistu ja vaikuta työllisyyspalveluiden kehittämiseen

Vantaan ja Keravan työllisyyspalveluissa tavoitellaan vahvaa asiakaslähtöisyyttä, ja palveluiden kehittämisessä haluamme kuulla sinun ajatuksesi. Vaikuta palvelujen laatuun ja paranna työllisyyspalveluja yhdessä kanssamme.

Sinulla on kuntalaisena mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa työllisyyspalveluiden kehittämiseen. Mukaan kehittämiseen tarvitaan kuntalaisia eri taustoista ja ikäryhmistä. Yksinkertaisimmillaan osallisuuden edistäminen tarkoittaa kuntalaisen hyvinvoinnin edistämistä. Sosiaalisesti kestävä kaupunki ottaa kaikki mukaan kaupungin kehittämiseen. Työllisyyspalvelut haluavat kehittää palveluitaan niin, että asiakkaiden kokemukset ovat keskiössä.

Käynnissä olevat projektit:

6Aika Osaamo-hanke: Osaamo-hankkeen tavoitteena on kehittää matalan kynnyksen palveluja ja ratkaisuja tehostamaan työllistymistä, koulutukseen ohjautumista sekä osaavan työvoiman saatavuutta työnantajien tarpeisiin. Vantaan osahanke on mukana tukemassa työllisyyden kuntakokeilun tavoitteita.

Hanke toteutti vuoden 2020 lopulla osallistuvavantaa.fi-sivustolla kuntalaisille kyselyn työllisyyspalveluiden palvelukokemuksista sekä tarpeista ja toiveista palvelujen kehittämiseen. Samalla kutsuttiin kiinnostuneita mukaan kehittämistyön työpajoihin, joita toteutettiin kevään 2021 aikana. Kertynyttä tietoa hyödynnetään Vantaan ja Keravan kuntakokeilun kehittämistyössä. Vastaavanlaista kyselyä kaavaillaan toteutettavaksi vuoden 2022 alussa.

Tätä sivustoa täydennetään. Tulossa on kysely parhaista osallistumismahdollisuuksista.

Ajankohtaista


Twitter