Palvelut aikuisille

Aikuisten palveluissa on tarjolla monipuolisia palveluita ja yksilöllisiä ratkaisuja kohti työelämää. Palvelut on tarkoitettu yli 30-vuotialle. Asiakkaan henkilökohtainen omavalmentaja tukee palvelujen valinnassa ja työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä.

Tukea ja opastusta saa

  • työnhaussa ja työnhakuasiakirjojen laatimisessa
  • ammatin- ja koulutusvaihtoehtojen valinnassa
  • oman yrityksen perustamisen pohdinnassa
  • työllistymistä edistävien palvelujen kartoituksessa ja niihin hakeutumisessa
  • terveydenhoidon ja sosiaaliasioiden hoidossa.

Tavoitteena on työllistyminen suoraan avoimille työmarkkinoille tai elämäntilanteen mukaan ensin työllistymis- tai kouluttautumisvalmiuksiesi parantuminen.

Lisää materiaaleja ja linkkejä työnhakuun sekä opiskeluun.

Ajankohtaista


Twitter