Töihin varhaiskasvatukseen

Viisi syytä hakea Vantaan varhaiskasvatukseen töihin

Etsimme lisää innostuneita ja kehittämisestä kiinnostuneita varhaiskasvatuksen opettajia ja varhaiskasvatuksen erityisopettajia. Mietitkö, onko Vantaan varhaiskasvatus oikea paikka sinulle? Olemme koonneet sinulle viisi tärkeintä syytä, miksi sinun kannattaa hakea juuri meille töihin.

1. Varhaiskasvatus ei ole meille (pelkästään) leikin asia!

Haluamme tarjota vantaalaisille maailman parasta varhaiskasvatusta.
Seuraamme varhaiskasvatuksen uusimpia tutkimustietoja ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme. Panostamme pedagogiikan ja varhaiskasvatuksen opettajien oman osaamisen kehittämiseen. Haluamme myös, että jokainen opettaja saa toteuttaa itseään ja tuoda varhaiskasvatukseen sellaista toimintaa, mikä häntä kiinnostaa − oli se sitten kestävä kehitys, taidekasvatus, liikuntakasvatus, kieli- ja kulttuuritietoisuuden tai lasten tunnekasvatuksen kehittäminen. Toivotamme vastavalmistuneet varhaiskasvatuksen opettajat ja erityisopettajat erittäin tervetulleiksi ja toivomme heidän tuovan meille uusia ideoita ja uutta tietoa varhaiskasvatuksen arkeen!

2. Meillä on hyvä meininki

Työhyvinvointia mittaavan Kunta10-kyselyn viimeisimmät tulokset osoittavat, että Vantaan kaupungin työntekijät viihtyvät työyhteisöissään, ja tästä haluamme pitää kiinni. Yhteisömme ovat yhteistyökykyisiä ja innovatiivisia. Työilmapiiri koetaan hyväksi ja sosiaalista pääomaa on paljon. Varhaiskasvatuksen henkilöstön työtyytyväisyyskyselyssä 2020 käy ilmi, että iso osa varhaiskasvatuksen henkilöstöstä on ylpeitä kuuluessaan juuri omaan työyhteisöönsä. Meillä on myös toimiva vertaismentorointimalli, jossa kokeneemmat opettajat tukevat ja auttavat uusia kollegoitaan.

3. Meillä asutaan, liikutaan ja voidaan hyvin

Tiesitkö, että Vantaa maksaa muualta kuin lähikunnista muuttaville muuttorahaa 1500 €, kuuden kuukauden koeajan jälkeen? Lähikunniksi luetaan Helsinki, Espoo, Kauniainen, Nurmijärvi, Tuusula, Kerava, Järvenpää, Sipoo, Vihti ja Kirkkonummi. Muuttoraha koskee vakituisia työsuhteita. Kokeilu on voimassa 31.12.2021 asti.

Muita työsuhde-etuuksia ovat:

  • Varhaiskasvatuksen erityisopettajaopintoja tuetaan kolmen kuukauden palkallisella opintovapaalla
  • Kaupungilla on käytössä yli 500 palvelussuhdeasuntoa, jotka ovat ensisijaisesti uusien työntekijöiden käyttöön.
  • Henkilöstön vapaa-ajalle on tarjolla monipuolisia ja tuettuja liikunta-, kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksia.
  • Työterveyshuolto on ennaltaehkäisevää ja työssä jaksamista tukevaa, ja se kattaa myös yleislääkäritasoisen sairaanhoidon.
  • Kaupunki tukee työmatkoja antamalla työntekijöilleen etuseteleitä julkisen liikenteen käyttöön ja matkalipun hankintaan. Etua voi käyttää toki myös vapaa-ajalla tehtäviin matkoihin.

4. Johdamme läheltä ja kuunnellen

Vantaalainen johtajuus on inhimillistä ja läsnä olevaa. Panostamme johtajuuteen ja kehitämme sitä strategisesti. Johtamisemme taustalla on systemaattinen ajatus henkilöstön voimavarojen käytöstä ja kehittämisestä. Keskeisiä ajatuksia johtajuudessamme ovat matala organisaatio, lähiesimiehen tuki sekä avoin ja keskusteleva johtamiskulttuuri. Myös varhaiskasvatuksen opettaja harjoittaa johtajuutta. Hän toimii varhaiskasvatusyksikön johtoryhmän jäsenenä ja oman tiiminsä johtajana. Meillä panostetaankin itsensä johtamisen kehittämiseen.

5. Tarjoamme erilaisia mahdollisuuksia myös opiskelijoille

Käytännön ja teorian yhdistäminen on oppimisen ja kehittämistyön kannalta tärkeää, ja siksi haluamme tarjota harjoittelumahdollisuuksia alan opiskelijoille. Tälläkin hetkellä useampi työntekijämme tekee meillä opintoihin liittyvää harjoittelua tai lopputyötä. Näin opiskelija pääsee soveltamaan oppimaansa ja varhaiskasvatusyksikkö saa uusia ideoita ja tuoretta tutkimustietoa! Katso harjoittelupaikat alla.

Myös lopputyön tekeminen Vantaalla onnistuu. Suurin osa meillä tehdyistä lopputöistä on käsitellyt keskeisiä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ajankohtaisia teemoja, esimerkiksi varhaiskasvatuslain tavoitteita, varhaiskasvatussuunnitelmaa, varhaiskasvatuksessa aloittamista, kodin ja varhaiskasvatuksen välistä viestintää, oppaita ja käsikirjoja.

Harjoittelu varhaiskasvatuksessa

Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille on nimetty erikseen harjoittelupäiväkodit. Katso lista harjoittelupäiväkodeista.

Tarkista ajantasaiset harjoittelupäiväkotien yhteystiedot päiväkotien omilta nettisivuilta.

Sosionomiopiskelijoiden harjoittelupäiväkodit

Helsingin yliopiston varhaiskasvatuksen opettajien harjoittelupäiväkodit

Ammattikorkeakoulujen sosionomiopiskelijat voivat hakea harjoittelupaikkoja Jobiili-järjestelmän kautta.

Lähihoitajaopiskelijoiden ja muiden toisen asteen opiskelijoiden harjoittelupaikoissa voi olla suoraan yhteydessä päiväkodin johtajiin. Hallintoon liittyvästä harjoittelusta voit olla yhteydessä kehittämispäällikkö Katjamaria Halmeeseen (etunimi.sukunimi@vantaa.fi)

Lopputyön tekijälle

Suurin osa meillä tehdyistä lopputöistä on käsitellyt keskeisiä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ajankohtaisia teemoja esimerkiksi varhaiskasvatuslain tavoitteita, varhaiskasvatussuunnitelmaa, varhaiskasvatuksessa aloittamista, kodin ja varhaiskasvatuksen välistä viestintää, oppaita ja käsikirjoja. Usein lopputyön aiheet löytyvät omasta toimipaikasta tai varhaiskasvatuksen hallinnosta. Aihe mietitään yhdessä kanssasi.

Myös muunlaisten opinnäytetöiden tekeminen voi olla mahdollista. Meillä on toteutettu esimerkiksi viestintään, henkilöstöhallintoon ja palvelujen kehittämiseen liittyviä lopputöitä. Minkälaista osaamista sinä voisit tuoda Vantaan varhaiskasvatukseen? Ehdota rohkeasti aihetta!

Ota yhteyttä, kun gradun tai opinnäytetyön aika lähestyy. Jos olet ehdottamassa aihetta gradulle tai opinnäytetyölle, lähetä tutkimushakemus Vantaan kaupungin kirjaamoon. Vantaan varhaiskasvatus lähettää oppilaitoksille valmiita tutkimusaiheita, joista opiskelijat voivat valita mieleisensä.

Laadukkaan varhaiskasvatuksen asialla

Ilona Puron mielestä varhaiskasvatuksen opettajana on hienointa kannustaa lapsia uteliaasti yrittämään, erehtymään ja huomaamaan itsestään uusia vahvuuksia. Ilona toimii uraansa aloittelevien kollegoiden mentorina. Lue Ilonan tarina

Rento ja kehittämisestä innostunut porukka

Essi Isoaho työskentelee Vantaalla Simonkallion päiväkodissa varhaiskasvatuksen opettajana. "Työssäni minua motivoi sen monipuoliuus sekä mahdollisuus kehittää osaamistani”.

Lue Essin tarina

Projetisuunnittelija Minna Laitinen

Kehityn kehittäjänä

"Omien vahvuuksien käyttö ja niiden kehittäminen on vahvasti läsnä kehittämistyön arjessa", kertoo vuosia Vantaalla lastentarhanopettajana työskennellyt Minna Laitinen.
Nyt hän toimii projektisuunnittelijana Kokeellinen oppimisympäristö varhaiskasvatuksessa -hankkeessa.
Lue Minnan tarina

Lapsi- ja perheohjaaja työssään

Mitä lapsi- ja perheohjaaja tekee? Miksi lapsi- ja perheohjaajaa tarvitaan ja miksi työ on merkityksellistä? Nina Pohjonen kertoo työstään videolla.

Lapsi ja vanhempi tutustuvat blogiin.

Tutustu meihin lisää blogissa ja somessa

Vantastinen!-blogi toimii ikkunana vantaalaisen esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen toimintaan. Varhaiskasvatuksen arjen ajankohtaisia kuulumisia myös Facebookissa ja uutiskirjeessä.

Vuoden 2019 paras työkohde on Vantaalla!

Vantaan kaupunki menestyi hyvin Seuren Vuoden 2019 paras työkohde -äänestyksessä. Parhaiksi työkohteiksi nimettiin mm. Jönsaksen päiväkoti sekä ruotsinkielinen päiväkoti Timotej.

Lue lisää aiheesta

Todistetusti hyvä työyhteisö

Matarin päiväkoti sai Vantaan kaupungin vuosittain jakaman Hyvä työyhteisö -palkinnon vuonna 2017 pitkäjänteisestä kehitystyöstä, joka näkyy myös lasten hyvinvoinnissa.

Lue lisää kilpailusta

Vantaan kaupunki työnantajana

Vantaan kaupungilla työskentelee yli 11 000 eri alojen ammattilaista, heistä noin puolet opetus- ja kasvatustehtävissä. Tarjoamme varhaiskasvatuksen ammattilaisille kilpailukykyisen palkan, henkilöstöetuja ja muuttorahaa. Lue lisää Vantaasta työnantajana.

Eskarit ja lukiolaiset yhdessä robottien äärellä

Lapset leikkivät roboteilla.

Ajankohtaista


Twitter