Tervetuloa töihin Vantaan sairaalaan

Vantaan sairaalassa työskentelee yhteensä noin 235 eri ammattiryhmiin kuuluvaa työntekijää. Suurin osa heistä on hoitotyössä toimivia perushoitajia, lähihoitajia, sairaanhoitajia ja fysioterapeutteja. Hoitotyöntekijöiden jälkeen seuraavaksi suurin työntekijäryhmä ovat laitoshuoltajat, jotka toimivat kaupungin Tilakeskuksen organisaatiossa. Lääkäreitä on noin 20 ja muissa tehtävissä toimii noin 20 henkilöä. Vakinaisten työntekijöiden lisäksi sairaalassa työskentelee eri ammattien opiskelijoita suorittamassa opintoihinsa liittyviä harjoittelujaksoja.

Katso työpaikkoja Vantaan rekryjärjestelmästä tai työvoimahallinnon sivuilta. Vakinaisilta työntekijöiltä vaaditaan alan koulutus erillisten määräysten mukaisesti. Vakinaisten hoitotyöntekijöiden palkkaamisesta vastaavat hoitotyön osalta osastonhoitaja ja ylihoitaja yhdessä, laitoshuoltajien osalta siivouspalvelujen palveluesimies, lääkäreiden osalta ylilääkäri ja tukipalvelujen osalta palveluesimies.

Varsinaisten työntekijöiden ja heidän sijaistensa lisäksi Vantaan sairaalassa työskentelee avustajia ja vapaaehtoisia.

Ajankohtaista


Twitter