Työhyvinvointi

Vantaa panostaa työnantajana henkilöstönsä työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen. Kaupunki huolehtii työntekijöiden hyvinvoinnista, terveydestä ja työkyvystä sekä pyrkii siihen, että henkilöstöllä on turvallinen, terveellinen ja tasa-arvoinen työskentely-ympäristö. Hyvinvoivan henkilöstön avulla turvataan hyvät ja laadukkaat palvelut asukkaille.

Hyvinvointia työyhteisöihin mittaamalla ja kehittämällä

Vantaan kaupungin henkilöstön työhyvinvointia mitataan joka toinen vuosi Kunta10-työhyvinvointitutkimuksen avulla. Kunta10 on valtakunnallinen työelämää ja hyvinvointia selvittävä seurantatutkimus, jonka toteuttaa Työterveyslaitos. Kyselyn tulosten käsittelyllä työyhteisöissä vahvistetaan hyviä olemassa olevia käytäntöjä tai luodaan uusia toimivia malleja. Työhyvinvoinnin mittaaminen mahdollistaa tavoitteellisen työhyvinvoinnin kehittämisen.

Vantaan Kunta10 tuloksissa työyhteisöt saavat hyvän arvion. Henkilöstön kokemuksen mukaan työyhteisöt ovat yhteistyökykyisiä, innovatiivisia ja työpaikkojen ilmapiiri koetaan hyväksi. Myös lähiesimiesten toiminta arvioidaan tutkimuksen mukaan Vantaalla hyväksi. Yleisesti ottaen henkilöstö kokee työnsä merkityksellisenä, haasteellisena ja on valmis ponnistelemaan työn mielekkyyden kehittämiseksi.

Kaupunki panostaa työhyvinvointiin myös kehittämällä henkilöstön työhyvinvointia- ja työkykyä tukevia prosesseja sekä panostamalla esimerkiksi epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ehkäisyyn.

Henkilöstöeduilla tuetaan hyvinvointia

​​​​​​​​​​​​​​Vantaan kaupunki tarjoaa koko henkilöstölle lakisääteiset työterveyspalvelut sekä yleislääkäritasoisen sairaanhoidon, vapaa-ajan virkistysmahdollisuuksia sekä alennuksia useista paikoista. Lisäksi käytössä on lounasetu, työmatkaseteleitä sekä liikunta-ja kulttuurietuja alennettuun hintaan. ​​Henkilöstöeduilla tuetaan työntekijöitä erilaisissa elämäntilanteissa.

Vantaasta turvallisin kaupunki tehdä töitä

Jokaisella meistä on oikeus työskennellä turvallisesti. Erityisesti panostamme tällä hetkellä:

  1. Työturvallisuusriskien ennaltaehkäisevään reagointiin: kirjaamme kattavasti läheltä piti -tilanteet sekä kehittämisideat Tutka-työturvallisuusjärjestelmäämme ja reagoimme niihin sekä opimme tapahtuneesta niin, ettei vastaavaa jatkossa tapahdu.
  2. Uhka-, väkivalta- ja häirintätilanteiden ennaltaehkäiseminen ja hallinta. Tähän liittyen käynnistyy syksyllä 2019 erityinen kampanja #ollaanihmisiksi -teemalla.
  3. Sisäilmahaasteiden ennaltaehkäisy ja menettelytapaohjeiden mukainen toiminta: keväällä 2019 valmistuneen Suomen laajimman sisäilmaoireilukyselyn hyödyntäminen laajemmin.

Tehdään yhdessä turvallinen työpaikka!

Ajankohtaista


Twitter