Tuunattu työ

Kuvassa Satu Turunen ja Miisa Kaakkolahti.

Tuunatun työn toimintatapa on Vantaan kaupungilla ratkaisu tilanteisiin, joissa työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään tai toipumistaan vaarantamatta tekemään soveltaen eli tuunatusti omaa työtä tai korvaavaa työtä. Tuunatun työn mahdollisuus otetaan puheeksi aina sairastumisen yhteydessä.

Tuunatussa työssä työntekijä voi työskennellä oman työkykynsä ja tilapäisten rajoitteiden ehdoilla antaen täysiaikaisesti työpanostansa ja ansaitsemaan normaalia palkkaansa, eikä sairauslomapäiviä kerry. Työntekijä voi myös palata ennenaikaisesti sairauslomalta Tuunattuun työhön, kun työntekijän työkyky sen sallii – vaikka paluu normaaleihin työtehtäviin ei onnistu.

Tuunatusta työstä voidaan sopia työpaikalla työntekijän ja esimiehen kesken tai työntekijän hakeutuessa työterveyshuoltoon. Työterveyslääkäri ja –hoitaja arvioivat todistusta kirjoittaessaan, onko työntekijällä mahdollisuutta soveltaa tuunattua työtä sairausloman sijaan. Vastaavaa toimintatapaa ei ole käytössä muilla julkisen puolen organisaatioilla tässä laajuudessa ja systemaattisena käytäntönä. Tuunatun työn ansiosta työntekijä pysyy sairaudesta huolimatta mukana työyhteisön asioissa ja työpaikka saa käyttöönsä työntekijän työpanosta.

Esitys tuunatusta työstä (pdf)

Vantaan kaupungin palvelussuhdekäsikirjan ohje tuunatusta työstä (pdf)

Vuoden 2016 henkilöstöteon voittajaa

Vantaan kaupunki voitti tuunatun työn toimintatavalla Henry ry:n ja Ilmarisen järjestämän henkilöstöteko 2016 -kilpailun.

Kilpailun raadin kommentit Vantaan kaupungin tuunatun työn mallista:

”Tuunattu työ -hanke on esimerkki pitkäjänteisestä johtamisen kehittämisestä sekä hyvin valmistellusta kehityshankkeesta, jossa aikaan saadaan aiemmin haasteelliseen teemaan toimiva ratkaisu hyvän yhteistyön avulla. Se, mikä on aiemmin koettu lähes mahdottomaksi, on muuttunut mahdolliseksi.”

Video tuunatun työn toimintatavasta

Matala kynnys palata töihin

Lastenhoitaja Miisa Kaakkolahti Vallinojan päiväkodista satutti polvensa, joutui leikkaukseen ja joutui jäämään pitkälle sairauslomalle. Miisa otti esimiehensä Satu Turusen kanssa puheeksi mahdollisuuden tuunattuun työhön.

– Kaipasin jo takaisin töihin. Pitkä sairausloma vaikuttaa myös ansioihin.

Kaakkolahti siirtyi tuunattuun työhön toipumisen ajaksi. Hänelle koottiin päiväkodin kaikkien ryhmien kirjallisia töitä. Hän koosti lapsilistoja ja tallensi hoitopaikkasopimuksia. Uusi työkokonaisuus oli päiväkodin blogin perustaminen.

– Opin paljon uutta päiväkodin työtehtävistä. Kasitykseni esimiehen työstä avartui. Töihin pääsy madalsi töihin paluun kynnystä. Pysyin kärryillä siitä, mitä työpaikalla tapahtuu.

Ajankohtaista


Twitter