Johtaminen

Hyvä esimiestyö on avain työyhteisöjen hyvinvointiin, oikeudenmukaisuuden kokemiseen ja hyviin työtuloksiin. Panostamme esimiesten ja johdon valmennukseen.

Suunnitelmallista tukea ammatilliseen kehittämiseen

Vantaan kaupungilla esimies voi kehittää johtamistaitojaan portaittain ja hyödyntää valmennustarjontaamme, johon jokainen esimies voi osallistua.

Vantaalla puhutaan ns. systemaattisista esimiesvalmennusportaista eli valmennuskokonaisuudesta johon kuuluu:

 • Teemallisia valmennuspäiviä mm. tietojärjestelmiin ja palvelussuhteisiin liittyen
 • Uusille esimiehille vuoden mittainen kompetenssin kehittämiseen tähtäävä valmennus ja mentorointi
 • Strateginen valmennus johtoryhmätyöskentelyn kehittämiseeen
 • JET, johtamisen erikoisammattitutkinto päälliköille
 • Ylimmän johdon valmennuspäivät, strategian ja hyvien johtamiskäytänteiden jakamiseen

Systemaattista suunnittelua, laadukasta muutostyötä ja oikeudenmukaisia päätöksiä

Vantaan kaupungilla toimialat kuvaavat ja arvioivat säännöllisesti johtamisjärjestelmänsä. Arvioinnin perusteella valitsemme kehittämiskohteet, ja niille asetetaan kehittymistavoitteet.

Vuoden 2013 arvioinnin perusteella johtamisessa vahvuuksiamme ovat mm.:

 • Tuottavuuden näkökulman huomioiminen toiminnassa
 • Ammattitaitoinen henkilöstö, panostus osaamisen varmistamiseen ja johtamisen kehittämiseen
 • Yksilöiden tarpeiden huomioonottaminen työn järjestämisessä
 • Ammattitaidon ja työn kehittämiseen tähtäävä koulutus
 • Avoin ja keskusteleva johtamiskulttuuri
 • Matala organisaatio
 • Systemaattinen toiminnan suunnittelu

Ajankohtaista


Twitter