Nuorten kesätyöseteli

Vantaan kaupunki tukee nuorten työllistämistä kesätyösetelillä, joka kattaa osan työnantajalle tulevista kuluista.

Kesätyösetelimme uudistui alkuvuodesta 2019, ja nyt yhä useampaa vantaalaisnuorta tuetaan nyt kesätyöpaikan saamisessa. 300 euron seteli jaetaan vuonna 2020 jokaiselle 9.–luokkalaiselle sekä lisäksi tuhannelle nuorelle, jotka ovat syntyneet vuosina 2002–2005.

Jokainen vantaalainen 9.–luokkalainen nuori saa setelin koulunsa kautta. Muut seteliin oikeutetut voivat hakea setelin saatua kesätyöpaikkaa vastaan Vantaa-infoista ja Nuorten Ohjaamosta, joissa niiden jako alkaa 17.2.2020.

Huomaa, että kesätyöseteleitä ei myönnetä takautuvasti eli työsuhteen jo alettua. Seteleitä jaetaan 1 kpl / nuori.

Nuoren itse on haettava seteli henkilökohtaisesti. Seteliä hakiessaan nuorella on oltava mukanaan henkilöllisyyden osoittava asiakirja (henkilötodistus, passi, ajokortti, mopo(auto)kortti, kelakortti) sekä työnantajan täyttämä lomake, josta käy ilmi tulevan työsuhteen tiedot. Vantaalaisuus tarkistetaan setelin annon yhteydessä väestörekisterijärjestelmästä.

Seteli on mahdollista käyttää kesätyöhön, joka kestää vähintään kaksi täyttä kalenteriviikkoa (10 työpäivää), joko yhtäjaksoisesti tehtynä (esim. 2 täyttä kalenteriviikkoa) tai peräkkäisiin jaksoihin sijoittuvana.

Näin kesätyöseteli toimii

9.–luokkalaiset

 • Koulu antaa sinulle kesätyösetelin.
 • Neuvottele kesätyöpaikasta työnantajan kanssa ja lupaa hänelle kesätyöseteli, jos saat kesätyöpaikan.
 • Anna kesätyöseteli työnantajalle aloittaessasi työt.
 • Työnantaja maksaa sinulle palkan ja hakee kesätyösetelituen Vantaan kaupungilta. Tulostettava tilityslomake.
 • Vantaan kaupunki korvaa 300 euroa palkastasi työnantajalle kesätyösi jälkeen.

Ne vantaalaiset 9.-luokkalaiset, jotka käyvät kouluta Vantaan ulkopuolella, saavat setelin postitse. Nämä setelit postitetaan viikolla 9.

Vuosina 2002–2005 syntyneet (ei 9.–luokkalaiset)

 • Neuvottele kesätyöpaikasta työnantajan kanssa.
 • Täyttäkää yhdessä työnantajan kanssa lomake kesätyöpaikan tiedoista, jonka työnantaja allekirjoittaa.
 • Anna täytetty lomake virkailijalle Vantaa-infoissa tai Vantaan nuorten ohjaamossa.
 • Anna saamasi kesätyöseteli työnantajalle aloittaessasi työt.
 • Työnantaja maksaa sinulle palkan ja hakee kesätyösetelituen Vantaan kaupungilta. Tulostettava tilityslomake.
 • Vantaan kaupunki korvaa 300 euroa palkastasi työnantajalle kesätyösi jälkeen.

Tilitys on tuen ehtona

Tuen saamisen ehtona on tuen tilittäminen. Työnantaja täyttää tilityslomakkeen ja liittää mukaan siinä mainittavat tiedot. Tilityksen on oltava kaupungin kirjaamossa viimeistään 31.10.2020. Tilitykseen on liitettävä työnantajan palkkajärjestelmästä tulostettu palkkalaskelma/palkkatodistus tai nuoren allekirjoittama muu palkkatodistus.

Vuoden 2020 kesätyösetelit tiivistetysti

 • Tarkoitettu vuosina 2002–2005 syntyneille nuorille.
 • Kesätyösetelit ovat 300 euron arvoisia.
 • Seteleitä jaetaan 17.2.–30.6.2020.
 • Työskentelyaika 1.5.–30.9.2020.
 • Minimibruttopalkan on oltava 450 euroa. Lomakorvaukset eivät saa sisältyä tähän minimibruttopalkan määrään.
 • Työpäiviä on oltava vähintään 10, joko yhtäjaksoisesti tehtynä (esim. 2 täyttä kalenteriviikkoa) tai peräkkäisiin jaksoihin sijoittuvana.
 • Jos kesätyö on pidempi, tulee palkankin olla suurempi kuin 450 euroa.
 • Työnantaja ei voi olla yksityistalous, kaupunki/kunta tai valtio.
 • Työnantajan ei tarvitse olla vantaalainen. Työnantajalla on kuitenkin oltava suomalainen y-tunnus.
 • Työnantaja toimittaa tilityslomakkeen liitteineen kirjaamoon viimeistään 31.10.2020.
 • Tuen maksu työnantajalle edellyttää, että tilitys on saapunut ajoissa Vantaan Kirjaamoon ja työsuhde täyttää tuen ehdot.

Ilmoita kesätyöpaikka

Työantaja, haluatko palkata nuoren kesätöihin kesätyösetelillä? Jätä ilmoitus avoimesta kesätyöpaikastasi. Julkaisemme ilmoitetut työpaikat tällä sivulla. Jos sinulla on kysymyksiä työpaikan ilmoittamiseen liittyen, ota yhteyttä työllistämistuet@vantaa.fi.

Nuorten kesätyöseteli

Ajankohtaista

Twitter