Vantaan työllistämistuki järjestöille

Vantaan kaupunki kannustaa järjestöjä palkkamaan vantaalaisia työnhakijoita ja edistää vantaalaisten työnhakijoiden työllistymistä.

Vantaa-lisä järjestöille

Työllistämisen Vantaa-lisä on tarkoitettu työnantajalle, joka palkkaa työttömän työnhakijan, jolle on myönnetty palkkatukea. Työnantaja on yhteisö, joka ei harjoita elinkeinotoimintaa, kuten yhdistykset, säätiöt, rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat ja seurakunnat.

 • Järjestöjen Vantaa-lisä on 300 e/kk.
 • Vantaa-lisä on tarkoitettu palkattavan työntekijän palkkakustannuksiin.
 • Tuki on harkinnanvarainen.

Työnantajan on mahdollista hakea työllistämisen Vantaa-lisää sopiessaan oppisopimuksesta tai työllistäessään vantaalaisen, jonka palkkauksen tueksi työnantaja saa palkkatukea. Palkkatuen tulee olla myönnettynä vähintään haettavalle ajanjaksolle, kuitenkin enintään 12 kuukaudeksi kerrallaan. Erityistapauksissa tukea tuki voidaan myöntää yli 12 kuukaudeksi.

Vantaa-lisän ehdot

 • Vantaa-lisä voidaan myöntää määräaikaiseen, toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen tai oppisopimuskoulutukseen.
 • Palkkatuki ja Vantaa-lisä eivät saa ylittää palkkaamisesta aiheutuvia kokonaiskuluja. Vantaa-lisän määrää vähennetään ylimenevältä osalta.
 • Palkan tulee olla työehtosopimusten (TES) mukainen tai, jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, tavanomainen ja kohtuullinen palkka kyseisestä työstä.
 • Tuki ei saa johtaa muiden työntekijöiden lomautuksiin, irtisanomisiin tai osa-aikaistamisiin. Tuki voidaan myöntää, mikäli työnantaja on tarjonnut työsopimuslain mukaisesti työtä irtisanomilleen tai lomauttamilleen työntekijöille, sekä osa-aikatyöntekijöilleen.
 • Irtisanomiset tai lomautukset eivät ole esteenä tuen myöntämiselle, jos työnantaja ei ole velvollisuutta tarjota työtä irtisanomalleen tai lomauttamalleen työntekijälle.
 • Työnantajalla ei saa olla verojen ja muiden lakisääteisten maksujen merkittäviä laiminlyöntejä.

Näin haet Vantaa-lisää

Vantaa-lisää yhdistyksille voit hakea Oma Vantaa -asiointipalvelussa tai lomakkeella, jonka saat Vantaa-infoista tai sähköpostitse tyollistamistuet@vantaa.fi. Kirjaudu asiointipalveluun yksityishenkilönä ja luo palveluun yritystoimija sekä sen perustiedot. Liitä hakemukseen palkkatukipäätös sekä allekirjoitettu työsopimus. Jatkohakemukseen lisää palkkalaskelma ja vain ne muut liitteet, joissa on tapahtunut muutoksia.

Tukihakemuksen liitteineen on oltava perillä kaupungin Kirjaamossa viimeistään 30 päivän kuluttua työn aloituksesta. Hakemuksen saapuessa määräaikaa myöhemmin tuki voidaan myöntää alkavaksi vain sen kuukauden alusta, jolloin hakemus on jätetty. Hyväksytyn Vantaa-lisän maksamme ilmoittamallesi pankkitilille noin 1,5 kuukauden kuluttua työsuhteen aloituksesta kertasuorituksena päätöksenmukaiselle ajalle tai kalenterivuoden loppuun. Vuoden vaihteen ylittävän osa tuesta maksamme automaattisesti tammikuussa.

Mikäli palkattu henkilö keskeyttää työsuhteen tai työsuhde päättyy muusta syystä, ilmoita siitä välittömästi kaupungin työllistämistukien käsittelijälle. Työsuhteen keston ylittävän osan tuesta perimme takaisin.

Tukijakson päätyttyä toimita selvitys tuen käytöstä Vantaan kirjaamoon tai Oma Vantaa -asiointipalvelun kautta. Liitä selvitykseen tukijakson viimeisin palkkalaskelma. Selvityksen tulee olla Vantaan kirjaamossa viimeistään kahden kuukauden kuluttua tukijakson päättymisestä.

Virheellisten tietojen perusteella myönnetty tai tuen vastaiseen käyttötarkoitukseen käytetyn tuen perimme takaisin.

Nuorten rekrytointituki

Nuorten rekrytointituki on tarkoitettu työnantajalle, joka palkkaa alle 30-vuotiaan työttömän työnhakijan määräaikaiseen tai toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen, johon ei ole myönnetty palkkatukea.

 • Tuki on 50 % palkkakustannuksista, korkeintaan 800 euroa/kk.
 • Tuki on tarkoitettu palkattavan työntekijän palkkakustannuksiin.
 • Palkattavan henkilön työajan on oltava vähintään 85 %.
 • Rekrytointitukea voidaan myöntää 6 kuukauden ajalle, kuitenkin enintään työsopimuksen ajalle.
 • Tuki on harkinnanvarainen. Elinkeinotoimintaa harjoittaville työnantajille tuki maksetaan vähämerkityksellisenä eli ns. de minimis -tukena.

Rekrytointituen tarve arvioidaan työnhakijakohtaisesti Vantaan työllisyyspalveluissa. Tarvearvio on voimassa saantipäivästä neljän kuukauden ajan.

Rekrytointitukea voidaan myöntää 6 kuukauden ajalle, kuitenkin enintään työsopimuksen ajalle. Tukea myönnetään samalle palkattavalle henkilölle vain kerran kolmen vuoden aikana. Palkattavan työntekijän työaika on oltava vähintään 85 prosenttinen.

Nuorten rekrytointituen ehdot

 • Palkan tulee olla työehtosopimusten mukainen tai, jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, tavanomainen ja kohtuullinen palkka kyseisestä työstä.
 • Mikäli elinkeinotoimintaa harjoittava työnantaja saa muita tukia ko. henkilön palkkakustannuksiin, tukien kokonaissumma ei saa ylittää 50 prosenttia palkkakustannuksista.
 • Muiden työnantajien kohdalla rekrytointituen ja muiden saatujen tukien kokonaissumma ei saa ylittää palkkaamisesta aiheutuvia kokonaiskuluja.
 • Tuki ei saa johtaa muiden työntekijöiden lomautuksiin, irtisanomisiin tai osa-aikaistamisiin.
 • Tuki voidaan myöntää, mikäli työnantaja on tarjonnut työsopimuslain mukaisesti työtä irtisanomilleen tai lomauttamilleen työntekijöille, sekä osa-aikatyöntekijöilleen.
 • Irtisanomiset tai lomautukset eivät ole esteenä tuen myöntämiselle, jos työnantajalla ei ole velvollisuutta tarjota työtä irtisanomalleen tai lomauttamalleen työntekijälle.
 • Työnantajalla ei saa olla verojen ja muiden lakisääteisten maksujen merkittäviä laiminlyöntejä.

Näin haet nuorten rekrytointitukea

Rekrytointitukea voit hakea Oma Vantaa -asiointipalvelussa tai lomakkeella, jonka saat Vantaa-infoista tai sähköpostitse tyollistamistuet@vantaa.fi. Kirjaudu asiointipalveluun yksityishenkilönä ja luo palveluun yritys- tai yhdistystoimija sekä sen perustiedot.

Liitä hakemukseen allekirjoitettu työsopimus ja Vantaan työllisyyspalveluiden tarvearvio rekrytointituen myöntämisestä sekä kuukausipalkkakustannuslaskelma, josta käy ilmi bruttopalkka ja sivukulut.

Tukihakemuksen liitteineen on oltava perillä kaupungin kirjaamossa viimeistään 30 päivän kuluttua työn aloituksesta.  Hakemuksen saapuessa myöhemmin tuki voidaan myöntää alkavaksi vain sen kuukauden alusta, jolloin hakemus on saapunut.

Hyväksytyn nuorten rekrytointituen maksamme ilmoittamallesi pankkitilille noin 1,5 kuukauden kuluttua työsuhteen aloituksesta kertasuorituksena päätöksenmukaiselle ajalle tai kalenterivuoden loppuun. Vuoden vaihteen ylittävä osa tuesta maksamme automaattisesti tammikuussa.

Mikäli palkattu henkilö keskeyttää työsuhteen tai työsuhde päättyy muusta syystä, ilmoita siitä välittömästi kaupungin työllistämistukien käsittelijälle. Työsuhteen keston ylittävän osan tuesta perimme takaisin.

Tukijakson päätyttyä toimita selvitys tuen käytöstä Vantaan kirjaamoon tai Oma Vantaa -asiointipalvelun kautta. Liitä selvitykseen tukijakson viimeisin palkkalaskelma. Selvityksen tulee olla Vantaan kirjaamossa viimeistään kahden kuukauden kuluttua tukijakson päättymisestä.

Virheellisten tietojen perusteella myönnetty tai tuen vastaiseen käyttötarkoitukseen käytetyn tuen perimme takaisin.

Ajankohtaista


Twitter