Palkkatuki

Työnantajalle voidaan myöntää palkkatukea työttömän työnhakijan palkkakustannuksiin. Palkkatukea voivat saada yritykset, yhdistykset, säätiöt, rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat ja seurakunnat, kunnat ja kuntayhtymät sekä kotitaloudet.

Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki, ja tukiajan pituus riippuu palkattavan henkilön työttömyyden kestosta, vamman tai sairauden vaikutuksesta työsuoritukseen ja työnantajasta. Palkkatuki voi olla enintään 30 %, 40 % tai 50 % palkkauskustannuksista. Yhdistyksillä, säätiöillä ja rekisteröidyillä yhdyskunnilla, joka ei harjoita elinkeinotoimintaa, voi olla mahdollisuus 100 % palkkatukeen aina 65 % työaikaan saakka, jos palkattavan henkilö on ollut työttömänä vähintään kaksi vuotta. Palkkatukea voi saada myös oppisopimuskoulutukseen.

Työnantajan on sitouduttava maksamaan kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukainen palkka tai, jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomainen ja kohtuullinen palkka kyseisestä työstä.

Hae palkkatukea hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkamista, mielellään 2 viikkoa ennen työsuhteen suunniteltua aloituspäivää sähköisesti Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -palvelussa. Siellä voit myös seurata hakemuksen käsittelyvaiheita.

Palkkatukityötä ei saa aloittaa ennen kuin päätös on tehty.

Jos et voi hakea palkkatukea sähköisesti voit lähettää paperisen palkkatukihakemuksen: palkkatuki.vantaa-kerava@vantaa.fi

Katso tarkemmat tiedot palkkatuesta täältä: Työllistä palkkatuella

Ajankohtaista


Twitter