Roboreel

Roboreel-hankkeen asiantuntijat valmentavat yrityksiä robotiikan käyttöön ottamisessa.

Teknologian nopea kehittyminen on johtanut yhä laajamittaisempaan robotiikan hyödyntämiseen tuotannossa, logistiikassa ja palveluissa. Uuden teknologian yleistyminen muuttaa yritysten toimintaympäristöä ja liiketoimintamahdollisuuksia nopealla syklillä. Yritysten kannattaa juuri nyt miettiä, miten uutta teknologiaa voidaan hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä ja uudistamisessa.

Robotiikasta resilienssiä ja elinvoimaa hankkeen asiantuntijat tarjoavat pk-yritysten vastuuhenkilöille mahdollisuuden liiketoiminta-analyysin ja kehittämissuunnitelman tekemiseen sekä kokeiluiden ja simulaatioiden toteuttamiseen. Konsultaatio parantaa yrityksen mahdollisuuksia arvioida automatiikan ja robotiikan yleistymisen aiheuttamia muutoksia liiketoimintaympäristössä ja vastata niihin yrityksen toiminnan kannalta parhaalla tavalla.

Konsultaatiota tarjotaan kaikissa 6Aika-kaupungeissa ja niiden ympäristössä toimiville yrityksille.

Hankkeessa mukana: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia , Metropolia ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu OAMK, Tampereen kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Turun kaupunki/Turun ammatti-instituutti ja Vantaan kaupunki/Vantaan ammattiopisto Varia.

Hankkeen kesto: 1.5.2018 - 31.12.2020.

Hankkeen budjetti: 1,7 milj.euroa

Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta osana 6Aika-strategiaa.

Ajankohtaista


Twitter