Energiaviisaat kaupungit

Nostokurkia ja työmies rakennustyömaalla

Energiaviisaassa kaupungissa rakennukset ja alueet toimivat aktiivisena osana energiajärjestelmää, energian tuottajina, varastoijina ja kuluttajina. Energiatehokkaat ja vähähiiliset rakennukset mahdollistavat uusiutuvian energian hyödyntämisen, reaaliaikaisen energian kulutuksen seurannan ja alueelliset nolla- tai plusenergiajärjestelmät.

Energiaviisaat kaupungit -hanke nostaa Suomen kuusi suurinta kaupunkia kansainvälisiksi esimerkkialueiksi energiatehokkaassa asumisessa, nollaenergiarakentamisessa, monimuotoisen energiajärjestelmän toteuttamisessa, energiatehokkuuden seurannassa ja käyttäjien ohjaamisessa. Energiajärjestelmien integroituminen ja älykäs ohjaus mahdollistavat alueelliset energia-alustat ja joustavien sekä kaksisuuntaisten energiaekosysteemien kehittymisen.

Hankkeessa kerätään dataa niin energian kulutuksesta ja tuotannosta kuin kiinteistöjen käytöstä. Esimerkiksi rakennusten käyttäjien ja käyttötapojen analysoinnin rooli kiinteistön ohjaamisessa kasvaa. Kerättyä tietoa hyödynnetään esimerkiksi yritysten uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä.

Vantaalla hankkeen kohdealue on Petikko-Varisto, jossa pilotoidaan vanhojen yritysrakennusten nollaenergiaremontointeja. Kiinteistöissä korjataan muun muassa valaistus-, ilmanvaihto-, lämmitys- ja viilennysjärjestelmiä. Samalla kiinteistöissä otetaan käyttöön itse tuotettua aurinkoenergiaa.

Hankkeessa mukana: Tampereen kaupunki (päätoteuttaja), Espoon kaupunki, Ekokumppanit Oy, Helsingin kaupunki, Oulun kaupunki, Turun kaupunki, Valonia ja Vantaan kaupunki

Hankkeen kesto: 2.5.2018 – 31.12.2020. (Vantaalla 1.7.2018 – 31.6.2019)

Hankkeen budjetti: 3 306 534 euroa

Ajankohtaista


Twitter